Οδηγίες προσθήκης εναλλακτικού κειμένου

Πως μπορώ να προσθέσω εναλλακτικό κείμενο στα πολυμέσα κάποιου προϊόντος στο Shopify; Οδηγίες για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο στα πολυμέσα κάποιου προϊόντος στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα στο Shopify χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή τις εφαρμογές σε iOs και Android. Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Από την διαχείριση Shopify, πηγαίνετε Products > All products. Κάντε κλικ στο […]

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου στα πολυμέσα προϊόντων

Τι είναι το εναλλακτικό κείμενο και πως μπορώ να το προσθέσω στα πολυμέσα προϊόντων στο Shopify; /h2> Το εναλλακτικό κείμενο περιγράφει ένα στοιχείο πολυμέσου και είναι σημαντικό μέρος της περιγραφής ενός προϊόντος. Αν ένα στοιχείο πολυμέσου δεν μπορεί να φορτώσει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντί αυτού εμφανίζεται το εναλλακτικό κείμενο. Χρησιμοποιείται, επίσης, από την υποστηρικτική […]

Οδηγίες προσθήκης πολυμέσων

Πως μπορώ να προσθέσω πολυμέσα στο Shopify; Οδηγίες για να προσθέσετε πολυμέσα στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα στο Shopify χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή τις εφαρμογές σε iOs και Android. Προσθήκη πολυμέσων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Από τη διαχείριση του Shopify ηλεκτρονικού σας καταστήματος, πηγαίνετε Products. Κάντε κλικ στο προϊόν που θέλετε, ώστε να δείτε τη σελίδα […]

Πώς προσθέτω πολυμέσα προϊόντων;

Πως μπορώ να προσθέσω πολυμέσα προϊόντων στο Shopify; Οδηγίες για να προσθέσετε πολυμέσα προϊόντων στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα στο Shopify χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή τις εφαρμογές σε iOs και Android. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 250 εικόνες, 3D μοντέλα ή video για ένα προϊόν. Το πρώτο στοιχείο πολυμέσων για κάθε προϊόν είναι γνωστό ως […]

Συλλογές προϊόντων

Πως μπορώ να ομαδοποιήσω τα προϊόντα σας σε συλλογές στο Shopify; Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα προϊόντα σας σε συλλογές ώστε να διευκολύνετε τους πελάτες σας να τα βρίσκουν ανά κατηγορία. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα συλλογών που μπορείτε να δημιουργήσετε: ρούχα για άνδρες, γυναίκες ή παιδιά είδη ενός συγκεκριμένου τύπου, όπως λάμπες, μαξιλάρια ή χαλιά είδη με […]

Τύποι πολυμέσων προϊόντων

Οι πελάτες που περιηγούνται στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα βλέπουν πολυμέσα όπως εικόνες στις σελίδες των προϊόντων. Χρησιμοποιώντας μέσα όπως video, 3D μοντέλα και επαυξημένης πραγματικότητας στις σελίδες αυτές, μπορεί να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών για τα προϊόντα σας, οδηγώντας τους σε μια καλύτερη πελατειακή εμπειρία και συνεπώς καλύτερες πωλήσεις. Είναι σημαντικό ότι τα πολυμέσα […]

Μη αυτοματοποιημένες συλλογές

Τι είναι μια μη αυτοματοποιημένη συλλογή και πως μπορείτε να τη δημιουργήσετε στο Shopify; Μια μη αυτοματοποιημένη συλλογή συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα που εσείς επιλέγετε. Η συλλογή θα περιέχει πάντα τα ίδια προϊόντα εκτός αν προσθέτετε ή αφαιρείτε συγκεκριμένα προϊόντα. Πριν ενημερώσετε την συλλογή, μπορείτε να ελέγξετε στο επάνω μέρος της σελίδας για να δείτε αν […]