Μεταφόρτωση αρχείων

Πως να μεταφορτώσετε, να διαχειριστείτε και να διαγράψετε αρχεία από την σελίδα Files στο Shopify

Μπορείτε να μεταφορτώσετε, να διαχειριστείτε και να διαγράψετε αρχεία από την σελίδα Files στην Shopify διαχείριση.

Μερικοί από τους λόγους που ίσως χρειάζεται να μεταφορτώσετε αρχεία στην Shopify διαχείριση είναι οι εξής:

  • Θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, μιας δημοσίευσης ιστολογίου, μιας σελίδας προϊόντος ή μιας σελίδας συλλογής.
  • Θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα λογότυπο για να προσαρμόσετε το θέμα σας.
  • Θέλετε να κάνετε ένα αρχείο διαθέσιμο για λήψη από τους πελάτες σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πιο εύκολο να μεταφορτώσετε αρχεία εικόνων απευθείας όταν προσθέτετε περιεχόμενο σε μια ιστοσελίδα, σε μια δημοσίευση ιστολογίου, σε μια σελίδα προϊόντος ή σε μια σελίδα συλλογής. Επίσης, μπορείτε να μεταφορτώσετε εικόνες απευθείας όταν προσαρμόζετε το θέμα σας.

Αφού μεταφορτώσετε μια εικόνα στην σελίδα Files στην Shopify διαχείριση, μπορείτε να αντιγράψετε την διεύθυνση URL από την σελίδα Files. Αν θέλετε να κάνετε ένα αρχείο διαθέσιμο για λήψη, τότε θα χρειαστεί να τo μεταφορτώσετε στην σελίδα Files στην Shopify διαχείρισή.  Έπειτα, προσθέστε έναν σύνδεσμο σε αυτό το αρχείο στο περιεχόμενο μιας σελίδας ή στην πλοήγηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

 

Tip: Όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε ένα προϊόν ή μια συλλογή, μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα προϊόντος ή μια χαρακτηριστική εικόνα για μια συλλογή. Οι εικόνες που μεταφορτώνονται απευθείας από την σελίδα λεπτομερειών ενός προϊόντος ή μιας συλλογής δεν εμφανίζονται στην σελίδα Files.

Απαιτήσεις και τύποι αρχείων

Μπορείτε να μεταφορτώσετε εικόνες, video και αρχεία ήχου στην σελίδα Files στην διαχείριση του Shopify. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για ένα αρχείο πολυμέσου είναι 19 MB.

Tip: Αν το video σας είναι μεγαλύτερο από 19 ΜΒ, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία φιλοξενίας video όπως το YouTube ή το Vimeo και να προσθέσετε τον σύνδεσμο κοινής χρήσης στο περιεχόμενό σας.

 

Ποιους τύπους αρχείου μπορώ να προσθέσω;

Εικόνες

Το Shopify δέχεται τους .jpg.png, and .gif τύπους αρχείων εικόνας.

Αν μεταφορτώσετε .svg αρχεία εικόνας, τότε αυτόματα μετατρέπονται σε .png. Ο καλύτερος τύπος αρχείου για εικόνες προϊόντων, σελίδες και δημοσιεύσεις ιστολογίου είναι το.jpg. Ο καλύτερος τύπος αρχείου για λογότυπα και περιγράμματα είναι το .png.

 

Αρχεία ήχου και video

Μπορείτε να μεταφορτώσετε σημαντικούς τύπους αρχείων video και ήχου, όπως .mp4.mov, and .mp3.

Αν είστε σε κάποιο δοκιμαστικό πρόγραμμα, τότε δεν μπορείτε να μεταφορτώσετε video ή αρχεία ήχου στο Shopify. Μάθετε περισσότερα για το πώς να ελέγξετε και να ενημερώσετε το πρόγραμμά σας.

 

Σημείωση: Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα προϊόντων ή πελατών ή αποθέματος χρησιμοποιώντας .csv αρχεία. Η εισαγωγή δεδομένων από το .csv αρχείο δεν γίνεται μέσω της σελίδας Files, αλλά μέσω της αντίστοιχης σελίδας στην Shopify διαχείριση.

 

Μεταφόρτωση αρχείου στη σελίδα Files

Μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία στο Shopify στη σελίδα Files.

Αν θέλετε να κάνετε ένα αρχείο διαθέσιμο για λήψη από τους πελάτες σας, τότε θα χρειαστεί να το μεταφορτώσετε στην σελίδα Files στο Shopify κι έπειτα να προσθέσετε έναν σύνδεσμο σε αυτό στο περιεχόμενο της σελίδας ή στην πλοήγηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Για οδηγίες σχετικά με την μεταφόρτωση αρχείου στη σελίδα Files από ηλεκτρονικό υπολογιστή, iPhone και Android συσκευή, πατήστε εδώ.

 

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ανεβάσετε κανένα αρχείο στον ριζικό φάκελο της ιστοσελίδας σας. Μάθετε πώς μπορείτε να επαληθεύσετε την ιστοσελίδα σας με μια υπηρεσία τρίτων χρησιμοποιώντας meta-ετικέτες.

 

Μεταφόρτωση ενός αρχείου εικόνας στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού σας καταστήματος

Όταν χρησιμοποιείτε έναν επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου για να μεταφορτώσετε μια εικόνα, αυτή εμφανίζεται στο περιεχόμενο της σελίδας για την περιγραφή ενός προϊόντος ή μιας συλλογής, στην ιστοσελίδα ή στη δημοσίευση ιστολογίου. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα λογότυπο για κάποιον συγκεκριμένο κατασκευαστή στην περιγραφή ενός προϊόντος. Όταν μεταφορτώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου, μπορείτε να διαχειριστείτε την εικόνα στην σελίδα Files στην Shopify διαχείριση.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε την εικόνα ενός προϊόντος ή ένα αρχείο εικόνας που έχετε ήδη μεταφορτώσει στο περιεχόμενο της σελίδας.

 

Tip: Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα προϊόντος ή μια χαρακτηριστική εικόνα για μια συλλογή όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε το προϊόν ή την συλλογή.

 

Βήματα:

  1. Στην Shopify διαχείριση, κάντε κλικ στο προϊόν, συλλογή, ιστοσελίδα ή δημοσίευση ιστολογίου που θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα.
  2. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου, τοποθετήστε το κέρσορα στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται η εικόνα στο περιεχόμενο.
  3. Κάντε κλικ στο Insert image:
  4. Κάντε κλικ στο Upload file.
  5. Επιλέξτε την εικόνα σας κι έπειτα επιλέξτε το μέγεθος αυτής.
  6. Προαιρετικά: Προσθέστε εναλλακτικό κείμενο εικόνας για να σας βοηθήσει με το SEO (Search Engine Optimization).
  7. Κάντε κλικ στο Insert image για να προσθέσετε την εικόνα μέσα στο περιεχόμενο στο σημείο που είναι ο κέρσορας.

Αφού προσθέσετε μια εικόνα στην περιγραφή ενός προϊόντος ή μιας συλλογής, στην ιστοσελίδα ή στην δημοσίευση ιστολογίου, μπορείτε να το μετακινήσετε σε άλλο σημείο στο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, την αναδίπλωση κειμένου και την στοίχιση μιας εικόνας, να επεξεργαστείτε την διεύθυνση URL της εικόνας και να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε το εναλλακτικό κείμενο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου.

 

Αναζήτηση ενός αρχείου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ενός αρχείου από τη σελίδα Files. Χρησιμοποιώντας την μπάρα αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ενός συγκεκριμένου ονόματος αρχείου ή αρχείων ενός συγκεκριμένου τύπου, όπως .jpg ή .pdf.

Οδηγίες για το πώς μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αρχείου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, iPhone και Android συσκευές, πατήστε εδώ.

Φιλτράρισμα αρχείων κατά μέγεθος

Οδηγίες για το πώς μπορείτε να φιλτράρετε τα αρχεία κατά μέγεθος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, iPhone και Android συσκευές, πατήστε εδώ.

 

Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης στη λίστα αρχείων

Από την προεπιλογή, τα αρχεία παρατίθενται από τα πιο πρόσφατα ως τα παλαιότερα, με βάση την ημερομηνία μεταφόρτωσής τους.

Αν θέλετε να αλλάξετε την σειρά ταξινόμησης, τότε μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία σας κατά αλφαβητική σειρά ή κατά μέγεθος.

Οδηγίες για το πώς μπορείτε να αλλάξετε την σειρά ταξινόμησης στη λίστα αρχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, iPhone και Android συσκευές, πατήστε εδώ.

 

 

Επεξεργασία αρχείων

Αν χρειαστεί να κάνετε αλλαγές σε μια εικόνα ή σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων και, στη συνέχεια, ανεβάστε ξανά το αρχείο.

 

 

Διαγραφή ενός αρχείου

Οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, iPhone και Android συσκευές, πατήστε εδώ.

 

Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλά αρχεία χρησιμοποιώντας τις μαζικές ενέργειες.

One thought on “Μεταφόρτωση αρχείων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *