Μετεγκατάσταση στο Shopify από το Big Cartel

Πως μπορώ να κάνω μετεγκατάσταση στο Shopify από το Big Cartel;

Η εφαρμογή Store Importer μπορεί να κάνει μετεγκατάσταση των δεδομένων των προϊόντων, των πελατών και των παραγγελιών σας από το Big Cartel στο Shopify. Θα χρειαστεί να κάνετε εξαγωγή των δεδομένων σας από το Big Cartel προτού τα εισαγάγετε στο Shopify.

 

 

Βήμα 1: Εξαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας από το Big Cartel

Το πρώτο βήμα στην μετεγκατάσταση του καταστήματος είναι η εξαγωγή των δεδομένων σας από το Big Cartel. Όταν η εξαγωγή ολοκληρωθεί, ο υπολογιστής σας κατεβάζει CSV αρχεία που περιέχουν τα Big Cartel δεδομένα σας, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή τους στο Shopify.

Βήματα:

 1. Από τον πίνακα ελέγχου του Big Cartel, πηγαίνετε στο Orders > Shipped.
 2. Κάντε κλικ στο More Actions και κλικ στο Download CSV. Ένα CSV αρχείο που περιέχει τα δεδομένα σας αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω για να κατεβάσετε και τις παραγγελίες που δεν έχουν αποσταλεί.

 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας στο Shopify

Αφού κάνετε εξαγωγή των δεδομένων των προϊόντων, των πελατών, των παραγγελιών και των στοιχείων των παραγγελιών σας μέσα σε CSV αρχεία, μπορείτε να εισαγάγετε αυτά τα αρχεία στο Shopify.

Βήματα:

 1. Από την Shopify διαχείριση, κάντε κλικ στο Apps > Import store.
 2. Στην σελίδα Import your data into Shopify, επιλέξτε Big Cartel από το αναδιπλούμενο μενού.
 3. Κάτω από το Upload files, κάντε κλικ στο Add file κι επιλέξτε τα αρχεία που έχετε κάνει εξαγωγή.
 4. Για να κατεβάσετε τα δεδομένα αρχείων σας, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα: α) κάτω από το Enter your Big Cartel store URL to import products, εισάγετε την διεύθυνση URL του Big Cartel καταστήματός σας. β) κάντε κλικ στο Download products.
 5. Κάτω από το Upload files, κάντε κλικ στο Add file κι επιλέξτε τα αρχεία που έχετε κάνει εξαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αριθμό CSV αρχείων.
 6. Κάντε κλικ στο Continue import > Import.

Σημείωση: Αν η πλατφόρμα που αναφέρεται στην σελίδα Import store δεν είναι η πλατφόρμα από την οποία κάνετε εισαγωγή, τότε μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο Select a different platform. Τότε μπορείτε να επιλέξετε το Big Cartel από το αναδιπλούμενο μενού.

 

Βήμα 3: Ελέγξτε κι ενημερώστε τα εισαγόμενα δεδομένα σας

Αν η εισαγωγή δεδομένων ήταν επιτυχής, τότε τα δεδομένα των προϊόντων, των πελατών και των παραγγελιών σας είναι διαθέσιμα στην Shopify διαχείριση. Αν δεν εισήχθησαν με επιτυχία κάποιοι πελάτες σας, τότε μπορείτε να τους προσθέσετε χειροκίνητα. Μάθετε πώς να προσθέσετε έναν πελάτη χειροκίνητα στο Shopify.Σημείωση: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα με την εισαγωγή των CSV αρχείων σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις σε κοινά προβλήματα εισαγωγής CSV αρχείου προϊόντος.Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν κάποιες από τις συμπεριφορές που ενδέχεται να δείτε κατά την εισαγωγή των Big Cartel δεδομένων σας στο Shopify:

 

Η εισαγωγή ήταν επιτυχής με αλλαγές

Όταν η εισαγωγή σας ολοκληρωθεί, η σελίδα σύνοψης της εισαγωγής, σας δείχνει τις λεπτομέρειες της εισαγωγής σας. Ελέγξτε τα μηνύματα στην ενότητα ελέγχου της σύνοψης της εισαγωγής για τυχόν σφάλματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εισαγόμενες πληροφορίες σας χειροκίνητα κάνοντας κλικ στο View items δίπλα σε αυτά τα μηνύματα.

 

Ιστορικό παραγγελιών

Παραγγελίες που εισήχθησαν από την προηγούμενη πλατφόρμα σας, μετεγκαθίστανται στο Shopify κατάστημά σας μόνο για τους σκοπούς του ιστορικού. Αυτές οι παραγγελίες ορίζονται αυτόματα στην Archived (αρχειοθετημένη).  κατάσταση. Αν και τεχνικά μπορείτε να καταργήσετε την αρχειοθέτηση, δεν μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά οποιαδήποτε λειτουργία των παραγγελιών όπως αυτών που δημιουργήθηκαν στο κατάστημα Shopify

Απέτυχε η εισαγωγή κάποιων προϊόντων, πελατών ή παραγγελιών

Αν κάποια προϊόντα ή πελάτες δεν εισήχθησαν, τότε μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν ή να προσθέσετε έναν πελάτη χειροκίνητα.

Οποιοσδήποτε πελάτης με ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αριθμό τηλεφώνου παραλείπεται κατά την εισαγωγή. Αν δύο ή περισσότεροι πελάτες μοιράζονται μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή έναν αριθμό τηλεφώνου, τότε μόνο ο πελάτης που δημιουργήθηκε πιο πρόσφατα θα εισαχθεί.

 

Εφαρμόστηκαν ετικέτες σε εισαγόμενες εγγραφές

Η εφαρμογή Import Store εφαρμόζει ετικέτες στις εισαγόμενες εγγραφές. Οι ετικέτες διευκολύνουν τον εντοπισμό των στοιχείων που έχετε εισαγάγει, την επανεξέταση για σφάλματα ή την πραγματοποίηση προσαρμογών.

Οι ετικέτες που εφαρμόζονται αυτόματα σε κάθε εισαγόμενη εγγραφή είναι στην ακόλουθη μορφή: import__. Οι μορφές ετικετών για τυχόν σφάλματα εισαγωγής, όπως μια εικόνα που λείπει ή διπλότυπη εγγραφή, ποικίλουν ανάλογα την πλατφόρμα από την οποία κάνατε την εισαγωγή.

Μπορείτε να διατηρήσετε αυτές τις ετικέτες στις εισαγόμενες εγγραφές, αλλά αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα αν χρησιμοποιείτε ετικέτες ως μια μέθοδο οργάνωσης για το κατάστημά σας. Για παράδειγμα, αυτές οι ετικέτες θα μπορούσαν να είναι ορατές στους πελάτες σας στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Για να το αποφύγετε, μπορείτε να τις διαγράψετε μόλις ελέγξετε τις εισερχόμενες εγγραφές σας για σφάλματα.

 

 

Εισαγωγή δεδομένων πάνω σε μια υπάρχουσα εισαγωγή

Αν πιστεύετε ότι χάσατε κάτι στην προηγούμενη εισαγωγή, τότε μπορείτε να κάνετε ξανά εισαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας πάνω από την τρέχουσα εισαγωγή σας κάνοντας κλικ στο Start new import.

 • Αν το Shopify κατάστημά σας ή η προηγούμενη εισαγωγή περιέχει ήδη πελάτες, τότε αυτοί είναι ενημερωμένοι. Οι πελάτες αντιστοιχίζονται πρώτα με την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) κι έπειτα με τον τηλεφωνικό αριθμό αν δεν υπάρξει αντιστοίχιση με την διεύθυνση email. Αν βρεθεί αντιστοίχιση, τότε η υπάρχουσα εγγραφή ενημερώνεται ως εξής:
  • Γίνεται αντικατάσταση των καταστάσεων απαλλαγής φόρου και των συνδρομών marketing.
  • Προστίθενται ετικέτες, διευθύνσεις και σημειώσεις από την εισαγωγή.
  • Προστίθενται τα πεδία του μικρού ονόματος, του επωνύμου ή του τηλεφωνικού αριθμού αν αυτά είναι κενά στην υπάρχουσα εγγραφή και συμπεριλαμβάνονται στην εισαγόμενη εγγραφή πελάτη.
 • Αν μια εισαγωγή περιέχει προϊόντα που υπάρχουν ήδη στο Shopify κατάστημά σας, τότε τα αντίστοιχα προϊόντα παραλείπονται και δεν εισάγονται. Μια λίστα από τα προϊόντα που παραλείφθηκαν εμφανίζεται στο Import summary (σύνοψη εισαγωγής) αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

 

Διαγραφή μιας εισαγωγής δεδομένων καταστήματος

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την εισαγωγή δεδομένων, τότε μπορείτε να την διαγράψετε. Για παράδειγμα, αν η εισαγωγή δεδομένων σας περιέχει πολλά αποτυχημένα στοιχεία, τότε θα ήταν προτιμότερο να διαγράφατε αυτή την εισαγωγή και να προσπαθούσατε ξανά. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο την πιο πρόσφατη εισαγωγή. Περιμένετε να διαγραφούν εντελώς τα δεδομένα προτού ξεκινήσετε μια άλλη εισαγωγή.

Βήματα:

 1. Στην σελίδα Import complete, κάντε κλικ στο Delete import.
 2. Στον διάλογο Delete import, κάντε κλικ στο Delete import.

Μόλις διαγραφούν όλα τα εισαγόμενα αρχεία, κάντε κλικ στο Start new import για να ξεκινήσετε μια άλλη εισαγωγή.

 

 

Σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης των πελατών

Επειδή οι κωδικοί πρόσβασης των πελατών είναι κρυπτογραφημένοι, δεν μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση των κωδικών αυτών στο Shopify από άλλη πλατφόρμα. Συνεπώς, στο Shopify γίνεται μετεγκατάσταση μόνο των αρχείων πελατών αντί των λογαριασμών αυτών.

 

Shopify Plus: Αν είστε στο πρόγραμμα Shopify Plus, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bulk Account Inviter για να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στους πελάτες σας που θα τους ζητά να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασής τους και να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους.

One thought on “Μετεγκατάσταση στο Shopify από το Big Cartel

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *