Μετεγκατάσταση στο Shopify από το BigCommerce

Πως μπορώ να κάνω μετεγκατάσταση στο Shopify από το BigCommerce;

Η εφαρμογή Store Importer μπορεί να κάνει μετεγκατάσταση των δεδομένων των προϊόντων, των πελατών και των παραγγελιών σας από το BigCommerce στο Shopify. Θα χρειαστεί να κάνετε εξαγωγή των δεδομένων σας από το BigCommerce προτού τα εισαγάγετε στο Shopify.

 

Βήμα 1: Εξαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας από το BigCommerce

Το πρώτο βήμα στην μετεγκατάσταση του καταστήματος είναι η εξαγωγή των δεδομένων των προϊόντων, πελατών και παραγγελιών από το BigCommerce. Όταν η εξαγωγή ολοκληρωθεί, ο υπολογιστής σας κατεβάζει CSV αρχεία που περιέχουν τα BigCommerce δεδομένα σας, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή τους στο Shopify.

 

Εξαγωγή των δεδομένων προϊόντων σας από το BigCommerce

Όταν εξάγετε τα προϊόντα σας από το BigCommerce κατάστημά σας, βεβαιωθείτε να εξάγετε επιπλέον πληροφορίες του προϊόντος και των παραλλαγών καθώς και να εξάγετε πλήρη δεδομένα προϊόντος.

Βήματα:

 1. Από τον πίνακα ελέγχου του BigCommerce, πηγαίνετε στο Products > Export.
 2. Κάτω από το Export Template and File Format Options, επιλέξτε Default κι έπειτα κάντε κλικ στο Continue.
 3. Στο κουτί διαλόγου Products που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Export my Products to a CSV file κι έπειτα κλικ στο Close. Ένα CSV αρχείο που περιέχει τα δεδομένα των προϊόντων σας θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.
 4. Κάτω από το Export Template and File Format Options, επιλέξτε Bulk Edit κι έπειτα κάντε κλικ στο Continue.
 5. Κάντε κλικ στο Export my Products to a CSV file κι έπειτα κλικ στο Close. Ένα δεύτερο CSV αρχείο που περιέχει τα δεδομένα των επιπλέον πληροφοριών του προϊόντος και των παραλλαγών θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

 

Εξαγωγή των δεδομένων παραγγελιών σας από το BigCommerce

 1. Από τον πίνακα ελέγχου του BigCommerce, πηγαίνετε στο Orders > Export.
 2. Κάτω από το Export Template and File Format Options, επιλέξτε Default κι έπειτα κάντε κλικ στο Continue.
 3. Στο κουτί διαλόγου Orders που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Export my Orders to a CSV file κι έπειτα κάντε κλικ στο Close. Ένα CSV αρχείο που περιέχει τα δεδομένα των παραγγελιών σας θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

 

Εξαγωγή των δεδομένων πελατών σας από το BigCommerce

 1. Από τον πίνακα ελέγχου του BigCommerce, πηγαίνετε στο Customers > Export.
 2. Κάτω από το Export Template and File Format Options, επιλέξτε Default κι έπειτα κάντε κλικ στο Continue.
 3. Στο κουτί διαλόγου Customers Export που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Export my customers to a CSV file κι έπειτα κλικ στο Close. Ένα CSV αρχείο που περιέχει τα δεδομένα των πελατών σας θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας στο Shopify

Αφού κάνετε εξαγωγή των δεδομένων των προϊόντων, των πελατών, των παραγγελιών και των στοιχείων των παραγγελιών σας από το BigCommerce μέσα σε CSV αρχεία, μπορείτε να εισαγάγετε αυτά τα αρχεία στο Shopify.

Βήματα:

 1. Από την Shopify διαχείριση, κάντε κλικ στο Apps > Import store.
 2. Στην σελίδα Import your data into Shopify, επιλέξτε BigCommerce από το αναδιπλούμενο μενού.
 3. Κάτω από το Upload files, κάντε κλικ στο Add file κι επιλέξτε τα αρχεία που έχετε κάνει εξαγωγή.
 4. Κάντε κλικ στο Continue import > Import.
 5. Κάτω από το Upload files, κάντε κλικ στο Add file κι επιλέξτε τα εξερχόμενα αρχεία. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε αριθμό CSV αρχείων. Όταν εισάγετε παραγγελίες, πρέπει να προσθέσετε και τα δύο εξερχόμενα αρχεία για τα πρότυπα Default (προεπιλογής) και Bulk Edit (μαζικής επεξεργασίας), ώστε τα δεδομένα να εισαχθούν σωστά.
 6. Κάντε κλικ στο Continue import > Import.

 

Σημείωση: Αν η πλατφόρμα που αναφέρεται στην σελίδα Import store δεν είναι η πλατφόρμα από την οποία κάνετε εισαγωγή, τότε μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο Select a different platform. Τότε μπορείτε να επιλέξετε το BigCommerce από το αναδιπλούμενο μενού. 

Βήμα 3: Ελέγξτε κι ενημερώστε τα εισαγόμενα δεδομένα σας

Αν η εισαγωγή δεδομένων ήταν επιτυχής, τότε τα δεδομένα των προϊόντων, των πελατών και των παραγγελιών σας είναι διαθέσιμα στην Shopify διαχείριση. Αν δεν εισήχθησαν με επιτυχία κάποια προϊόντα ή πελάτες σας, τότε μπορείτε να τα προσθέσετε χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν ή να προσθέσετε έναν πελάτη χειροκίνητα μετά την εισαγωγή δεδομένων.

 

Σημείωση: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα με την εισαγωγή των CSV αρχείων σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις σε κοινά προβλήματα εισαγωγής CSV αρχείου προϊόντος.

 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν κάποιες από τις συμπεριφορές που ενδέχεται να δείτε κατά την εισαγωγή των BigCommerce δεδομένων σας στο Shopify:

Η εισαγωγή ήταν επιτυχής με αλλαγές

Όταν η εισαγωγή σας ολοκληρωθεί, η σελίδα σύνοψης της εισαγωγής, σας δείχνει τις λεπτομέρειες της εισαγωγής σας. Ελέγξτε τα μηνύματα στην ενότητα ελέγχου της σύνοψης της εισαγωγής για τυχόν σφάλματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εισαγόμενες πληροφορίες σας χειροκίνητα κάνοντας κλικ στο View items δίπλα σε αυτά τα μηνύματα.

Ιστορικό παραγγελιών

Παραγγελίες που εισήχθησαν από την προηγούμενη πλατφόρμα σας, μετεγκαθίστανται στο Shopify κατάστημά σας μόνο για τους σκοπούς του ιστορικού. Αυτές οι παραγγελίες ορίζονται αυτόματα στην Archived (αρχειοθετημένη).  κατάσταση. Αν και τεχνικά μπορείτε να καταργήσετε την αρχειοθέτηση, δεν μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά οποιαδήποτε λειτουργία των παραγγελιών όπως αυτών που δημιουργήθηκαν στο κατάστημα Shopify.

Απέτυχε η εισαγωγή κάποιων προϊόντων, πελατών ή παραγγελιών

Αν κάποια προϊόντα ή πελάτες δεν εισήχθησαν, τότε μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν ή να προσθέσετε έναν πελάτη χειροκίνητα.Οποιοσδήποτε πελάτης με ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αριθμό τηλεφώνου παραλείπεται κατά την εισαγωγή. Αν δύο ή περισσότεροι πελάτες μοιράζονται μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή έναν αριθμό τηλεφώνου, τότε μόνο ο πελάτης που δημιουργήθηκε πιο πρόσφατα θα εισαχθεί.

Τα προϊόντα εισήχθησαν επιτυχώς αλλά δεν δημοσιεύθηκαν

Αν σε κάποια από τα προϊόντα στο BigCommerce είχε γίνει ρύθμιση να αποκρυφτεί η προβολή τους κατά την εξαγωγή των δεδομένων σας, τότε αυτά τα προϊόντα εισήχθησαν ως κρυφά και στο Shopify. Αν δεν θέλετε να έχετε κρυφό κάποιο προϊόν σας, τότε κάντε το διαθέσιμο στα κανάλια πώλησης της επιλογής σας.

Η εισαγωγή παραλλαγών προϊόντος απέτυχε

Αν το προϊόν σας έχει παραλλαγές και σε μια από τις παραλλαγές λείπει μια επιλογή, τότε το προϊόν δεν εισάγεται. Θα πρέπει να προσθέσετε χειροκίνητα αυτό το προϊόν στο Shopify. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι πουλάτε μπλουζάκια που έχουν διαφορετικές επιλογές για μέγεθος και χρώμα. Αν μία από τις παραλλαγές συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για το μέγεθος και όχι για το χρώμα, τότε αυτό το προϊόν δεν εισάγεται.

Τα εισαγόμενα προϊόντα δεν έχουν πλέον τις διαστάσεις τους

Αν οι πελάτες σας χρειάζονται τις διαστάσεις των προϊόντων σας, τότε προσθέστε τις απευθείας στην περιγραφή του προϊόντος.

Εφαρμόστηκαν ετικέτες σε εισαγόμενες εγγραφές

Η εφαρμογή Import Store εφαρμόζει ετικέτες στις εισαγόμενες εγγραφές. Οι ετικέτες διευκολύνουν τον εντοπισμό των στοιχείων που έχετε εισαγάγει, την επανεξέταση για σφάλματα ή την πραγματοποίηση προσαρμογών.

Οι ετικέτες που εφαρμόζονται αυτόματα σε κάθε εισαγόμενη εγγραφή είναι στην ακόλουθη μορφή: import__. Οι μορφές ετικετών για τυχόν σφάλματα εισαγωγής, όπως μια εικόνα που λείπει ή διπλότυπη εγγραφή, ποικίλουν ανάλογα την πλατφόρμα από την οποία κάνατε την εισαγωγή.

Μπορείτε να διατηρήσετε αυτές τις ετικέτες στις εισαγόμενες εγγραφές, αλλά αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα αν χρησιμοποιείτε ετικέτες ως μια μέθοδο οργάνωσης για το κατάστημά σας. Για παράδειγμα, αυτές οι ετικέτες θα μπορούσαν να είναι ορατές στους πελάτες σας στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Για να το αποφύγετε, μπορείτε να τις διαγράψετε μόλις ελέγξετε τις εισερχόμενες εγγραφές σας για σφάλματα.

 

 

Εισαγωγή δεδομένων πάνω σε μια υπάρχουσα εισαγωγή

Αν πιστεύετε ότι χάσατε κάτι στην προηγούμενη εισαγωγή, τότε μπορείτε να κάνετε ξανά εισαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας πάνω από την τρέχουσα εισαγωγή σας κάνοντας κλικ στο Start new import.

 • Αν το Shopify κατάστημά σας ή η προηγούμενη εισαγωγή περιέχει ήδη πελάτες, τότε αυτοί είναι ενημερωμένοι. Οι πελάτες αντιστοιχίζονται πρώτα με την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) κι έπειτα με τον τηλεφωνικό αριθμό αν δεν υπάρξει αντιστοίχιση με την διεύθυνση email. Αν βρεθεί αντιστοίχιση, τότε η υπάρχουσα εγγραφή ενημερώνεται ως εξής:
  • Γίνεται αντικατάσταση των καταστάσεων απαλλαγής φόρου και των συνδρομών marketing.
  • Προστίθενται ετικέτες, διευθύνσεις και σημειώσεις από την εισαγωγή.
  • Προστίθενται τα πεδία του μικρού ονόματος, του επωνύμου ή του τηλεφωνικού αριθμού αν αυτά είναι κενά στην υπάρχουσα εγγραφή και συμπεριλαμβάνονται στην εισαγόμενη εγγραφή πελάτη.
 • Αν μια εισαγωγή περιέχει προϊόντα που υπάρχουν ήδη στο Shopify κατάστημά σας, τότε τα αντίστοιχα προϊόντα παραλείπονται και δεν εισάγονται. Μια λίστα από τα προϊόντα που παραλείφθηκαν εμφανίζεται στο Import summary (σύνοψη εισαγωγής) αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

Διαγραφή μιας εισαγωγής δεδομένων καταστήματος

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την εισαγωγή δεδομένων, τότε μπορείτε να την διαγράψετε. Για παράδειγμα, αν η εισαγωγή δεδομένων σας περιέχει πολλά αποτυχημένα στοιχεία, τότε θα ήταν προτιμότερο να διαγράφατε αυτή την εισαγωγή και να προσπαθούσατε ξανά. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο την πιο πρόσφατη εισαγωγή. Περιμένετε να διαγραφούν εντελώς τα δεδομένα προτού ξεκινήσετε μια άλλη εισαγωγή.

Βήματα:

 1. Στην σελίδα Import complete, κάντε κλικ στο Delete import.
 2. Στον διάλογο Delete import, κάντε κλικ στο Delete import.

Μόλις διαγραφούν όλα τα εισαγόμενα αρχεία, κάντε κλικ στο Start new import για να ξεκινήσετε μια άλλη εισαγωγή.

 

Σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης των πελατών

Επειδή οι κωδικοί πρόσβασης των πελατών είναι κρυπτογραφημένοι, δεν μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση των κωδικών αυτών στο Shopify από άλλη πλατφόρμα. Συνεπώς, στο Shopify γίνεται μετεγκατάσταση μόνο των αρχείων πελατών αντί των λογαριασμών αυτών.

 

Shopify Plus: Αν είστε στο πρόγραμμα Shopify Plus, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bulk Account Inviter για να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στους πελάτες σας που θα τους ζητά να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασής τους και να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους.

One thought on “Μετεγκατάσταση στο Shopify από το BigCommerce

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *