Μετεγκατάσταση στο Shopify από το PrestaShop

Πως μπορώ να κάνω μετεγκατάσταση στο Shopify από το PrestaShop;

Η εφαρμογή Store Importer μπορεί να κάνει μετεγκατάσταση των δεδομένων των προϊόντων και συνδυασμό δεδομένων από το PrestaShop στο Shopify. Θα χρειαστεί να κάνετε εξαγωγή των δεδομένων σας από το PrestaShop προτού τα εισαγάγετε στο Shopify.

 

Βήμα 1: Εξαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας από το PrestaShop

Προτού να μπορείτε να εισάγετε τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα του καταστήματός σας, θα πρέπει πρώτα να τα εξάγετε από το PrestaShop. Το Shopify σας παρέχει μια μονάδα που θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο Shopify κατάστημά σας για να εξάγετε τα δεδομένα σας. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, ο υπολογιστής κατεβάζει ένα αρχείο ZIP που περιέχει τα δεδομένα του PrestaShop σας, και τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή τους στο Shopify.

 

Σημείωση: Ακολουθώντας αυτά τα βήματα δεν θα επηρεαστεί κανένα δεδομένο στο PrestaShop κατάστημά σας.

 

Βήματα:

 1. Κατεβάστε το ZIP αρχείο της μονάδας εξαγωγής.
 2. Από τη διαχείριση του Prestashop, πηγαίνετε Modules > Module Manager και κάνετε κλικ στο Upload a module.
 3. Επιλέγετε το ZIP αρχείο για να εγκαταστήσετε την μονάδα στο PrestaShop κατάστημά σας.
 4. Αφού έχει εγκατασταθεί η μονάδα, κάντε κλικ στο Configure.
 5. Κάντε κλικ στο Export στη σελίδα διαμόρφωσης της μονάδας. Ένα ZIP αρχείο που περιέχει τα δεδομένα του καταστήματός σας θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας στο Shopify

Αφού κάνετε εξαγωγή των δεδομένων σας από το PrestaShop, θα πρέπει να τα εισάγετε στο Shopify.

 

Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το εργαλείο importer του Shopify.

 

Βήματα:

 1. Από τη διαχείριση Shopify, κάντε κλικ στο Apps > Import store.
 2. Στη σελίδα Import your data into Shopify, επιλέξτε PrestaShop από το αναδιπλούμενο μενού.
 3. Κάτω από το Upload files, κάντε κλικ στο Add file κι επιλέξτε τον φάκελο εξαγωγής.
 4. Κάντε κλικ στο Continue import > Import.

Σημείωση: Αν η σελίδα Import store αναφέρει άλλη πλατφόρμα, τότε κάντε κλικ στο Select a different στο κάτω μέρος της σελίδας. Τότε μπορείτε να επιλέξετε το PrestaShop από το αναδιπλούμενο μενού.

 

Βήμα 3: Ελέγξτε κι ενημερώστε τα εισαγόμενα δεδομένα σας

Αν η εισαγωγή δεδομένων ήταν επιτυχής, τότε τα δεδομένα των προϊόντων σας είναι διαθέσιμα στην Shopify διαχείριση. Αν δεν εισήχθησαν με επιτυχία κάποια προϊόντα, τότε μπορείτε να τα προσθέσετε χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν χειροκίνητα μετά την εισαγωγή δεδομένων.

 

Σημείωση: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα με την εισαγωγή των CSV αρχείων σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις σε κοινά προβλήματα εισαγωγής CSV αρχείου προϊόντος.

 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν κάποιες από τις συμπεριφορές που ενδέχεται να δείτε κατά την εισαγωγή των PrestaShop δεδομένων σας στο Shopify:

Η εισαγωγή ήταν επιτυχής με αλλαγές

Όταν η εισαγωγή σας ολοκληρωθεί, η σελίδα σύνοψης της εισαγωγής, σας δείχνει τις λεπτομέρειες της εισαγωγής σας. Ελέγξτε τα μηνύματα στην ενότητα ελέγχου της σύνοψης της εισαγωγής για τυχόν σφάλματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εισαγόμενες πληροφορίες σας χειροκίνητα κάνοντας κλικ στο View items δίπλα σε αυτά τα μηνύματα.

 

Ιστορικό παραγγελιών

Παραγγελίες που εισήχθησαν από την προηγούμενη πλατφόρμα σας, μετεγκαθίστανται στο Shopify κατάστημά σας μόνο για τους σκοπούς του ιστορικού. Αυτές οι παραγγελίες ορίζονται αυτόματα στην Archived (αρχειοθετημένη).  κατάσταση. Αν και τεχνικά μπορείτε να καταργήσετε την αρχειοθέτηση, δεν μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά οποιαδήποτε λειτουργία των παραγγελιών όπως αυτών που δημιουργήθηκαν στο κατάστημα Shopify

Απέτυχε η εισαγωγή κάποιων προϊόντων

Αν κάποια προϊόντα δεν εισήχθησαν, τότε μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν χειροκίνητα.

 

Τα προϊόντα εισήχθησαν επιτυχώς αλλά δεν δημοσιεύθηκαν

Αν σε κάποια από τα προϊόντα είχε γίνει ρύθμιση να αποκρυφτεί η προβολή τους στο PrestaShop, τότε αυτά τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση στο κατάστημά σας. Μπορείτε να ξαναδιαθέσετε τα προϊόντα σας, κάνοντάς τα διαθέσιμα σε κάποιο κανάλι πώλησης.

 

Τα ψηφιακά προϊόντα εισήχθησαν επιτυχώς αλλά δεν δημοσιεύθηκαν

Αν το προϊόν σας είναι ψηφιακή λήψη, τότε αυτό δεν δημοσιεύεται στο κατάστημά σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή για πώληση ψηφιακών προϊόντων. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Digital Downloads για να κάνετε τα προϊόντα σας διαθέσιμα στο κατάστημά σας.

 

Η εισαγωγή παραλλαγών προϊόντος απέτυχε

Αν το προϊόν σας έχει παραλλαγές και σε μια από τις παραλλαγές λείπει μια επιλογή, τότε το προϊόν δεν εισάγεται. Θα πρέπει να προσθέσετε χειροκίνητα αυτό το προϊόν στο Shopify. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι πουλάτε μπλουζάκια που έχουν διαφορετικές επιλογές για μέγεθος και χρώμα. Αν μία από τις παραλλαγές συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για το μέγεθος και όχι για το χρώμα, τότε αυτό το προϊόν δεν εισάγεται.

 

Tip: Οι παραλλαγές ονομάζονται συνδυασμοί στο PrestaShop.

 

Τα εισαγόμενα προϊόντα δεν έχουν πλέον τις διαστάσεις τους

Αν οι πελάτες σας χρειάζονται τις διαστάσεις των προϊόντων σας, τότε προσθέστε τις απευθείας στην περιγραφή του προϊόντος.

 

Τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα σε πολλαπλές γλώσσες

Αν το προϊόν σας πρέπει να εμφανίζεται σε πολλαπλές γλώσσες, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή που θα μεταφράζει τις λεπτομέρειες του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε μια τέτοια εφαρμογή στο Κατάστημα εφαρμογών του Shopify.

 

Εφαρμόστηκαν ετικέτες σε εισαγόμενες εγγραφές

Η εφαρμογή Import Store εφαρμόζει ετικέτες στις εισαγόμενες εγγραφές. Οι ετικέτες διευκολύνουν τον εντοπισμό των στοιχείων που έχετε εισαγάγει, την επανεξέταση για σφάλματα ή την πραγματοποίηση προσαρμογών.

Οι ετικέτες που εφαρμόζονται αυτόματα σε κάθε εισαγόμενη εγγραφή είναι στην ακόλουθη μορφή: import__. Οι μορφές ετικετών για τυχόν σφάλματα εισαγωγής, όπως μια εικόνα που λείπει ή διπλότυπη εγγραφή, ποικίλουν ανάλογα την πλατφόρμα από την οποία κάνατε την εισαγωγή.

Μπορείτε να διατηρήσετε αυτές τις ετικέτες στις εισαγόμενες εγγραφές, αλλά αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα αν χρησιμοποιείτε ετικέτες ως μια μέθοδο οργάνωσης για το κατάστημά σας. Για παράδειγμα, αυτές οι ετικέτες θα μπορούσαν να είναι ορατές στους πελάτες σας στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Για να το αποφύγετε, μπορείτε να τις διαγράψετε μόλις ελέγξετε τις εισερχόμενες εγγραφές σας για σφάλματα.

 

Εισαγωγή δεδομένων πάνω σε μια υπάρχουσα εισαγωγή

Αν πιστεύετε ότι χάσατε κάτι στην προηγούμενη εισαγωγή, τότε μπορείτε να κάνετε ξανά εισαγωγή των δεδομένων του καταστήματός σας πάνω από την τρέχουσα εισαγωγή σας κάνοντας κλικ στο Start new import.

 • Αν το Shopify κατάστημά σας ή η προηγούμενη εισαγωγή περιέχει ήδη πελάτες, τότε αυτοί είναι ενημερωμένοι. Οι πελάτες αντιστοιχίζονται πρώτα με την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) κι έπειτα με τον τηλεφωνικό αριθμό αν δεν υπάρξει αντιστοίχιση με την διεύθυνση email. Αν βρεθεί αντιστοίχιση, τότε η υπάρχουσα εγγραφή ενημερώνεται ως εξής:
  • Γίνεται αντικατάσταση των καταστάσεων απαλλαγής φόρου και των συνδρομών marketing.
  • Προστίθενται ετικέτες, διευθύνσεις και σημειώσεις από την εισαγωγή.
  • Προστίθενται τα πεδία του μικρού ονόματος, του επωνύμου ή του τηλεφωνικού αριθμού αν αυτά είναι κενά στην υπάρχουσα εγγραφή και συμπεριλαμβάνονται στην εισαγόμενη εγγραφή πελάτη.
 • Αν μια εισαγωγή περιέχει προϊόντα που υπάρχουν ήδη στο Shopify κατάστημά σας, τότε τα αντίστοιχα προϊόντα παραλείπονται και δεν εισάγονται. Μια λίστα από τα προϊόντα που παραλείφθηκαν εμφανίζεται στο Import summary (σύνοψη εισαγωγής) αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

Διαγραφή μιας εισαγωγής δεδομένων καταστήματος

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την εισαγωγή δεδομένων, τότε μπορείτε να την διαγράψετε. Για παράδειγμα, αν η εισαγωγή δεδομένων σας περιέχει πολλά αποτυχημένα στοιχεία, τότε θα ήταν προτιμότερο να διαγράφατε αυτή την εισαγωγή και να προσπαθούσατε ξανά. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο την πιο πρόσφατη εισαγωγή. Περιμένετε να διαγραφούν εντελώς τα δεδομένα προτού ξεκινήσετε μια άλλη εισαγωγή.

Βήματα:

 1. Στην σελίδα Import complete, κάντε κλικ στο Delete import.
 2. Στον διάλογο Delete import, κάντε κλικ στο Delete import.

Μόλις διαγραφούν όλα τα εισαγόμενα αρχεία, κάντε κλικ στο Start new import για να ξεκινήσετε μια άλλη εισαγωγή.

 

 

Σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης των πελατών

Επειδή οι κωδικοί πρόσβασης των πελατών είναι κρυπτογραφημένοι, δεν μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση των κωδικών αυτών στο Shopify από άλλη πλατφόρμα. Συνεπώς, στο Shopify γίνεται μετεγκατάσταση μόνο των αρχείων πελατών αντί των λογαριασμών αυτών.

 

Shopify Plus: Αν είστε στο πρόγραμμα Shopify Plus, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bulk Account Inviter για να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στους πελάτες σας που θα τους ζητά να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασής τους και να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους.

One thought on “Μετεγκατάσταση στο Shopify από το PrestaShop

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *