Αντιμετώπιση προβλημάτων στην εφαρμογή Transporter

Πως μπορώ να κάνω αντιμετώπιση προβλημάτων στην εφαρμογή Transporter;

Η εφαρμογή Transporter μπορεί να εντοπίσει σφάλματα κατά την επεξεργασία των εγγραφών και εισαγωγής αυτών ως αντικείμενα.

 

Shopify Plus: Η εφαρμογή Transporter είναι διαθέσιμη στο Κατάστημα εφαρμογών Shopify μόνο για εμπόρους που είναι στο πρόγραμμα Shopify Plus.

 

Πώς δουλεύει η διαδικασία εισαγωγής

Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εφαρμογή Transporter, θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσετε πώς η εφαρμογή μεταφορτώνει και εισάγει τα δεδομένα σας, τα συνηθισμένα σφάλματα που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών και γιατί μπορούν να συμβούν αυτά τα σφάλματα. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των εισαγωγών σας στη διαχείριση Shopify πηγαίνοντας από το Apps > Transporter.

Όταν εισάγετε αντικείμενα στο Shopify κατάστημά σας, η εφαρμογή Transporter εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Μεταφορτώνει το αρχείο σε ένα ασφαλές σημείο, το οποίο φιλοξενείται από το Shopify. Για να μάθετε πώς το Shopify προστατεύει τις πληροφορίες που μεταφορτώνετε, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Shopify.
 2. Ελέγχει το αρχείο για σφάλματα στην δομή και στην μορφή περιεχομένου. Αν η εφαρμογή Transporter βρει οποιοδήποτε σφάλμα, τότε η εισαγωγή αποτυγχάνει και η κατάσταση αλλάζει σε Failed.
 3. Εισάγει τα αντικείμενα. Ο χρόνος που χρειάζεται μια εισαγωγή, εξαρτάται από τον αριθμό των αντικειμένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία (κατά μέσο όρο ο ρυθμός επεξεργασίας είναι 40 αντικείμενα/δευτερόλεπτο). Όταν η εισαγωγή τελειώσει, η κατάστασή του αλλάζει σε Completed. Αν υπήρξαν αρχεία που η εφαρμογή Transporter δεν μπόρεσε να εισάγει, τότε ένας σύνδεσμος Export errors εμφανίζεται στον πίνακα.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να διακόψετε την εισαγωγή περαιτέρω αντικειμένων κάνοντας κλικ στο Stop import. Τα αντικείμενα που είχαν εισαχθεί προτού σταματήσετε την εισαγωγή, θα παραμείνουν στο Shopify κατάστημά σας. Όταν σταματήσετε μια εισαγωγή, η κατάσταση αλλάζει σε Stopped.

 

Εξαγωγή και διόρθωση σφαλμάτων

Αν η εισαγωγή σας έχει προβλήματα, τότε μπορείτε να κάνετε κλικ στο Export errors για να μάθετε πώς να τα διορθώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων, ανατρέξτε στην κατάσταση κοινοί κωδικοί σφάλματος που βρίσκεται παρακάτω.

Transporter table showing the Export errors link

Η διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων είναι λίγο διαφορετική και εξαρτάται από το αν η κατάσταση εισαγωγής είναι Failed ή Completed.

Failed (αποτυχημένη)

Όταν η κατάσταση μιας εισαγωγής είναι Failed, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το ίδιο το αρχείο CSV, και όχι με το περιεχόμενο που υπάρχει στο αρχείο. Αφού ελέγξετε το κείμενο σφαλμάτων αρχείου, διορθώστε τα σφάλματα στο αρχικό αρχείο μεταφόρτωσης και προσπαθήστε να μεταφορτώσετε το αρχείο εκ νέου.

 

Completed (ολοκληρωμένη)

Αν μια Completed εισαγωγή έχει σφάλματα, τότε υπάρχουν σφάλματα σε μεμονωμένες εγγραφές, παρά προβλήματα με τη δομή των CSV αρχείων σας. Σε αυτή την περίπτωση, στο Shopify δημιουργούνται μόνο οι εγγραφές χωρίς σφάλματα. Εγγραφές που έχουν λάθη δεν δημιουργούνται, αλλά αντί αυτού προστίθενται σε ένα CSV αρχείο εξαγωγής σφαλμάτων. Δεν θα δείτε το CSV αρχείο εξαγωγής σφαλμάτων μέχρι να τελειώσει η εισαγωγή και η κατάσταση θεωρηθεί Completed. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή, ένας σύνδεσμος Export errors θα εμφανιστεί στον πίνακα.

Η τελευταία στήλη κάθε σειράς στο CSV αρχείο σφαλμάτων περιγράφει το σφάλμα της εγγραφής. Αφού έχετε κατεβάσει το αρχείο, διορθώστε τα σφάλματα που υπάρχουν σε αυτό κι έπειτα μεταφορτώστε το. Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την στήλη σφάλματος προτού μεταφορτώσετε αυτό το αρχείο.

Στο ακόλουθο παράδειγμα, δεν μπορούσαν να εισαχθούν τρεις πελάτες επειδή υπήρχαν ήδη στο κατάστημα.

 First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Οι πελάτες Shopify αναγνωρίζονται από τις μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επομένως αυτοί οι πελάτες δεν μπορούσαν να εισαχθούν επειδή υπάρχουν ήδη εγγραφές για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στο Shopify.

 

Κοινοί κωδικοί σφάλματος

Τα κοινά σφάλματα αρχείων συμπεριλαμβάνουν:

 • Encountered a bug in the Shopify API, unable to save: Αυτό το λάθος μπορεί να εμφανιστεί για διαφορετικούς λόγους. Η πιο κοινή αιτία αυτού του σφάλματος είναι ότι ένα μόνο meta-πεδίο εμφανίζεται πάνω από μία φορά για μια εγγραφή. Η εφαρμογή Transporter δεν υποστηρίζει εγγραφές με διπλά meta-πεδία. Αν διαγράψετε τα διπλά meta-πεδία και δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Shopify.
 • Failed. Response code = 400. Response message = Bad Request: Η εφαρμογή Transporter δεν μπορεί να δημιουργήσει το αντικείμενο στο Shopify, επειδή υπάρχουν σφάλματα στα δεδομένα. Αυτό προκαλείται συχνά από τη λανθασμένη μορφοποίηση των δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας πληρούν αυτές τις απαιτήσεις:
  • Οι νομισματικές τιμές πρέπει να έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217 (για παράδειγμα, USD).
  • Οι κωδικοί χώρας, επαρχίας/πολιτείας και οι ταχυδρομικοί κωδικοί πρέπει να είναι σε ισχύ.
  • Οι τηλεφωνικοί αριθμοί πρέπει να έχουν έγκυρες μορφές, κωδικό χώρας και κωδικό περιοχής.
  • Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να έχουν έγκυρους τομείς.
  • Το Financial Status πρέπει να είναι μια από τις επιτρεπόμενες τιμές.
  • Το Fulfillment Status πρέπει να είναι μια από τις επιτρεπόμενες τιμές.
  • Οι τιμές τύπου δεδομένων αληθείας (boolean) πρέπει να προσδιοριστούν ως true ή false.
  • Οποιαδήποτε στήλη απαιτεί έναν ακέραιο αριθμό (όπως το Product Variant Inventory Quantity στο προϊόν CSV αρχείου ή το Lineitem Quantity στις παραγγελίες CSV αρχείου) δεν θα κάνει εισαγωγή αν εισαγάγετε μια δεκαδική τιμή. Για παράδειγμα, εισαγάγετε 5 αντί για 5.0. Κάποια λογισμικά υπολογιστικών φύλλων (όπως το Numbers) μπορεί να εμφανίζουν δεκαδικές τιμές ως ακέραιους. Ελέγξτε τις τιμές στον επεξεργαστή κειμένου.
  • Οποιαδήποτε στήλη απαιτεί έναν ακέραιο αριθμό (όπως το Total weight ή το Transaction Location ID στις παραγγελίες CSV αρχείου), δεν θα κάνει εισαγωγή αν εισαγάγετε μη-αριθμητική τιμή (όπως γράμματα).
 • Value type is not included in list:Ελέγξτε τις τιμές στις στήλες meta-πεδίων. Όταν εισαγάγετε meta-πεδία, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τιμές σε όλες τις ακόλουθες στήλες:Metafield NamespaceMetafield KeyMetafield Value, και Metafield Value Type. Αυτό το σφάλμα συνήθως εμφανίζεται επειδή δεν υπάρχει τιμή σε όλες αυτές τις στήλες ή τιμή που δόθηκε δεν είναι έγκυρη.
 • Column-name is invalid: Αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αυτό το σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί επειδή η στήλη έχει διάκριση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. Για στήλες που δέχονται μια λίστα από τιμές, πρέπει να ακολουθήσετε το στιλ λέξεων (κεφαλαία ή πεζά) που χρησιμοποιείται στην στήλη περιγραφής. Για παράδειγμα, στις παραγγελίες CSV αρχείου η τιμή στην στήλη Financial Status έχει διάκριση στα κεφαλαία και πεζά γράμματα. Αυτό σημαίνει ότι αν εισαγάγετε Paid αντί για paid, τότε θα εμφανιστεί το σφάλμα Financial Status is invalid. Ελέγξτε τις υπόλοιπες στήλες να βεβαιωθείτε ότι οι τιμές που εισαγάγατε είναι στη σωστή μορφή.
 • Invalid order status – cannot be both fulfilled and canceled: Το Shopify δεν μπορεί να δημιουργήσει παραγγελίες που είναι και ολοκληρωμένες και ακυρωμένες ταυτόχρονα. Αυτό το σφάλμα θα εμφανιστεί αν οι ακόλουθες συνθήκες είναι ταυτόχρονα αληθείς:
 • can’t create orders that are both fulfilled and canceled. This error will occur if the following conditions are both true:
  • Η παραγγελία έχει ημερομηνία και ώρα στην στήλη cancelled_at.
  • Η παραγγελία έχει οριστεί ως fulfilled ή partial στην στήλη fulfillment_status.

  Μια παραγγελία η οποία ημερομηνία και ώρα στην στήλη cancelled_at κι έχει οριστεί ως fulfilled ή partial στην στήλη fulfillment_status μπορεί να δημιουργηθεί επιτυχώς αν έχει οριστεί ως refunded.

Αν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος που δεν αναφέρεται εδώ, τότε επικοινωνήστε με την Shopify υποστήριξη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

4 σχόλια στο “Αντιμετώπιση προβλημάτων στην εφαρμογή Transporter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *