Στήλες Πελάτη σε CSV αρχείο

Πως να επεξεργαστώ τις στήλες πελάτη σε CSV αρχείο στο Shopify;

Περιγραφή των στηλών του CSV αρχείου πελάτη.

 

Shopify Plus: Η εφαρμογή Transporter είναι διαθέσιμη στο Κατάστημα εφαρμογών Shopify μόνο για εμπόρους που είναι στο πρόγραμμα Shopify Plus.

Για να εισάγετε πελάτες στο Shopify χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transporter, χρειάζεστε ένα CSV αρχείο που να περιέχει μόνο αυτό τον τύπο εγγραφών.

 

Δείγμα CSV αρχείου

Κατεβάστε το δείγμα CSV αρχείου πελάτη: customers.csv.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Transporter command-line για να δημιουργήσετε αυτό το CSV αρχείο, ή μπορείτε να ακολουθήσετε το πρότυπο που περιγράφεται παρακάτω για να το δημιουργήσετε μόνοι σας.

 

Περιγραφή στηλών

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις κεφαλίδες στηλών για το CSV αρχείο:

ΣτήληΠεριγραφή
First Name (Όνομα)Το όνομα του πελάτη. Αυτή η στήλη και η στήλη Last name απαιτούνται αν οι στήλες Email ή Phone δεν περιλαμβάνονται.
Last Name (Επώνυμο)Το επώνυμο του πελάτη. Αυτή η στήλη και η στήλη First name απαιτούνται αν οι στήλες Email ή Phone δεν περιλαμβάνονται.
EmailΗ μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πελάτη. Αυτή η στήλη απαιτείται αν δεν υπάρχουν οι στήλες Phone ή First name και Last name. Ο τομέας (για παράδειγμα, @mydomain.com) πρέπει να είναι έγκυρος.
Company (Εταιρεία)Το όνομα της επιχείρησης του πελάτη, αν υπάρχει.
Address1 (Διεύθυνση1)Η πρώτη γραμμή διεύθυνσης. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση. Για παράδειγμα, 150 Elgin St.
Address2 (Διεύθυνση2)Μια προαιρετική γραμμή διεύθυνσης. Για παράδειγμα, Unit 202.
City    (Πόλη)Το όνομα της πόλης. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση. Για παράδειγμα, Ottawa ή Berlin.
Province (Επαρχία)Το όνομα της περιοχής (όπως η επαρχία, η πολιτεία, η περιφέρεια ή επικράτεια) που μένει ο πελάτης. Αν βάλετε μια τιμή σε αυτή την στήλη, θα πρέπει να βάλετε και μια τιμή στην στήλη Province Code. Για παράδειγμα, Mexico cityNew York, ή Nunavut.
Province Code (Κωδικός επαρχίας)Ο κωδικός υποδιαίρεσης που έχει δοθεί (ISO 3166-2) της περιοχής , όπως πολιτεία, επαρχία, περιφέρεια ή επικράτεια στην χώρα. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν καθορίζετε την στήλη Province.  Ένας κωδικός ISO3116-2 έχει τα ακόλουθα μέρη:
 • κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων – μη συμπεριλαμβάνετε αυτό το μέρος.
 • παύλα (-) που διαχωρίζει τα δύο μέρη του κωδικού – μη συμπεριλαμβάνετε την παύλα.
 • κωδικός υποδιαίρεσης 1 ως 3 χαρακτήρων – συμπεριλάβετε μόνο αυτό το μέρος.
Κωδικός υποδιαίρεσης ISO 3166-2Κωδικός επαρχίας
MX-MEX (Mexico City, Mexico)MEX
US-NY (New York, United States)NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina)B
FR-21 (Côte-d’Or, France)21
Country (Χώρα)Το όνομα της χώρας της διεύθυνσης του πελάτη. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση. Για παράδειγμα, Canada ή Australia.
Country Code (Κωδικός χώρας)Ο κωδικός δύο γραμμάτων (ISO 3166-1 alpha-2 code) της χώρας της διεύθυνσης του πελάτη. Καθορίστε τον Country Code ακόμη και αν έχετε καθορίσει την Country. Για παράδειγμα, CA για τον Καναδά και AU για την Αυστραλία.
Zip    (Κωδικός zip)Ο κωδικός zip, ή ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης του πελάτη. Για παράδειγμα,K2P 1L4.
Phone (Τηλέφωνο)Ο μοναδικός αριθμός τηλεφώνου (πρότυπο E.164) του πελάτη. Αυτή η στήλη απαιτείται αν οι στήλη  Email ή οι στήλες First name κι Last name δεν περιλαμβάνονται. Μπορεί να εισαχθεί ένας αριθμός τηλεφώνου χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα, αλλά κάθε πρότυπο πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αριθμό τον οποίο μπορεί να καλέσει κάποιος από οπουδήποτε στον κόσμο. Τα ακόλουθα πρότυπα είναι όλα έγκυρα:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Accepts Marketing (Αποδοχή υλικού Marketing)Αν ο πελάτης έχει συναινέσει να λαμβάνει υλικό marketing μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Έγκυρες τιμές:
 • yes – Ο πελάτης έχει συμφωνήσει να λαμβάνει υλικό marketing
 • no – Ο πελάτης δεν έχει συμφωνήσει να λαμβάνει υλικό marketing. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Tags (Ετικέτες)Μια συμβολοσειρά-που διαχωρίζεται με κόμμα- για ετικέτες οι οποίες χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα και αναζήτηση στην Shopify διαχείριση και στην αρχική σας σελίδα. Κάθε ετικέτα που διαχωρίζεται με κόμμα μπορεί να έχει μέχρι και 255 χαρακτήρες. Για παράδειγμα,"Loyal, New customer, Marketing.
Note (Σημείωση)Μια σημείωση σχετικά με τον πελάτη. Για παράδειγμα, "Αυτός ο πελάτης πραγματοποίησε μια παραγγελία με προειδοποίηση απάτης" ή "Ο Harry αγαπά το ροζ χρώμα".
Tax Exempt (Απαλλαγή φόρου)Αν οι πελάτης απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων στις παραγγελίες τους. Έγκυρες τιμές:
 • yes – Ο πελάτης δεν θα χρεωθεί τους φόρους στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.
 • no – Ο πελάτης θα χρεωθεί τους φόρους στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας του. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Metafield Namespace (Χώρος ονόματος meta-πεδίου)Ένας χώρος για ένα σύνολο meta-πεδίων. Για να εισάγετε meta-πεδία, πρέπει να συμπεριλάβετε τιμές και στις 4 στήλες meta-πεδίων (Metafield NamespaceMetafield KeyMetafield Value, και Metafield Value Type). Πρέπει να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο χώρο ονόματος για τα meta-πεδία σας για να τον διακρίνετε από τους χώρους ονομάτων που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές και το Shopify (συμπεριλαμβανομένου της προεπιλογής global). Μέγιστο μήκος: 20 χαρακτήρες.
Metafield Key        (Κλειδί meta-πεδίου)Το όνομα του meta-πεδίου. Μέγιστο μήκος: 30 χαρακτήρες. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται και άλλες στήλες meta-πεδίων.
Metafield Value          (Τιμή meta-πεδίου)Οι πληροφορίες που θα αποθηκευτούν ως meta-δεδομένα. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται άλλες στήλες meta-πεδίων.
Metafield Value Type (Τύπος τιμής meta-πεδίου)Ο τύπος πληροφορίας του meta-πεδίου. Έγκυρες τιμές:
 • string (συμβολοσειρά)
 • integer (ακέραιος)
 • json_string(συμβολοσειρά json)

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται άλλες στήλες meta-πεδίων.

 

 

Όνομα αρχείου

Το όνομα του δικού σας CSV αρχείου πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη λέξη customer (πελάτης – δηλαδή το όνομα του τύπου αντικειμένου που περιέχει). Για παράδειγμα, mycustomers.csv. Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή UTF-8.

 

 

Μοναδικά αναγνωριστικά

Ένας πελάτης μπορεί να έχει μοναδικό αναγνωριστικό με ένα από τα ακόλουθα:

 • Email
 • Τηλέφωνο
 • Όνομα και Επώνυμο

Το CSV αρχείο σας πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις στήλες με τα μοναδικά αναγνωριστικά.

 

 

Πολλαπλές διευθύνσεις

Αν ο πελάτης σας έχει πολλές διευθύνσεις, τότε δημιουργήστε μια σειρά για την κάθε μία επιπλέον διεύθυνση.

Στην σειρά του πελάτη, εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση του πελάτη.

Σε κάθε επιπλέον σειρά, συμπεριλάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό του πελάτη, το οποίο μπορεί να είναι συνδυασμός Email, Τηλεφώνου, ή Ονόματος κι Επωνύμου.

Οι επιπλέον διευθύνσεις δεν πρέπει να έχουν ξεχωριστά ονόματα που σχετίζονται με αυτές. Το ονοματεπώνυμο του πελάτη ισχύει για όλες τις διευθύνσεις. Επιπλέον τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να προστεθούν για κάθε επιπλέον διεύθυνση (υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιείτε τον αριθμό τηλεφώνου ως μοναδικό αναγνωριστικό του πελάτη).

Customer CSV file with multiple addresses

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

3 σχόλια στο “Στήλες Πελάτη σε CSV αρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *