Στήλες Παραγγελίας σε CSV αρχείο

Πως να επεξεργαστώ τις στήλες παραγγελίας σε CSV αρχείο στο Shopify;

Περιγραφή των στηλών του CSV αρχείου παραγγελίας.

 

Shopify Plus: Η εφαρμογή Transporter είναι διαθέσιμη στο Κατάστημα εφαρμογών Shopify μόνο για εμπόρους που είναι στο πρόγραμμα Shopify Plus.

 

Για να εισαγάγετε παραγγελίες στο Shopify χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transporter, χρειάζεστε ένα CSV αρχείο που να περιέχει μόνο αυτό τον τύπο εγγραφών.

 

Δείγμα CSV αρχείου

Κατεβάστε το δείγμα CSV αρχείου παραγγελιών: orders.csv

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Transporter command-line για να δημιουργήσετε αυτό το CSV αρχείο, ή μπορείτε να ακολουθήσετε το πρότυπο που περιγράφεται παρακάτω για να το δημιουργήσετε μόνοι σας.

 

Περιγραφή στηλών

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις κεφαλίδες στηλών για το CSV αρχείο:

ΣτήληΠεριγραφή
Name (Όνομα)
(Απαιτείται)
Το αναγνωριστικό της παραγγελίας που εσείς βλέπετε στην διαχείριση του Shopify και οι πελάτες σας βλέπουν στο τιμολόγιό τους. Αυτό το αναγνωριστικό πρέπει να είναι μοναδικό μέσα στο κατάστημά σας. Για παράδειγμα, #10011001-A, και SH1001. Αυτή η στήλη απαιτείται.
EmailΗ διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του πελάτη.
Financial Status (Οικονομική κατάσταση)Η κατάσταση πληρωμών που σχετίζεται με την παραγγελία. Έγκυρες τιμές:
 • pending – Οι πληρωμές είναι σε εκκρεμότητα. Η πληρωμή ενδέχεται να αποτύχει σε αυτή την κατάσταση. Ελέγξτε ξανά να επιβεβαιώσετε αν οι πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 • authorized – Οι πληρωμές έχουν εγκριθεί.
 • partially_paid – Η παραγγελία έχει πληρωθεί εν μέρει.
 • paid – Οι πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί.
 • partially_refunded – Οι πληρωμές έχουν επιστραφεί εν μέρει.
 • refunded – Οι πληρωμές έχουν επιστραφεί.
 • voided – Οι πληρωμές ακυρώθηκαν.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Fulfillment Status (Κατάσταση ολοκλήρωσης)Η κατάσταση της παραγγελίας σε όρους ολοκληρωμένων στοιχείων γραμμής. Έγκυρες τιμές:
 • fulfilled – Κάθε στοιχείο γραμμής στην παραγγελία έχει ολοκληρωθεί.
 • partial – Τουλάχιστον ένα στοιχείο γραμμής στην παραγγελία έχει ολοκληρωθεί.
 • restocked – Κάθε στοιχείο γραμμής της παραγγελίας έχει τοποθετηθεί πίσω και η παραγγελία ακυρώθηκε.
 • Αφήνοντας την στήλη κενή έχει ως αποτέλεσμα την κατάσταση μη ολοκληρωμένης παραγγελίας.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Η κατάσταση της ολοκλήρωσης της παραγγελίας θα πρέπει να βασίζεται στην κατάσταση των μεμονωμένων στοιχείων γραμμών. Ανατρέξτε στην κατάσταση ολοκλήρωσης παραγγελίας που θα βρείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Currency (Νόμισμα)Ο κωδικός τριών γραμμάτων (πρότυπο ISO 4217) για το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή. Για παράδειγμα, USD ή EUR.
Buyer Accepts Marketing (Αποδοχή υλικού Marketing από τον αγοραστή)Αν ο πελάτης έχει επιλέξει να λαμβάνει υλικό marketing. Έγκυρες τιμές:
 • TRUE – Ο πελάτης έχει επιλέξει να λαμβάνει υλικό marketing.
 • FALSE – Ο πελάτης δεν έχει επιλέξει να λαμβάνει υλικό marketing.
Cancel Reason (Αιτία ακύρωσης)Η αιτία που έχει ακυρωθεί η παραγγελία. Έγκυρες τιμές:
 • customer – Ο πελάτης ακύρωσε την παραγγελία.
 • fraud – Η παραγγελία ήταν απάτη.
 • inventory – Δεν υπήρχε απόθεμα για τα προϊόντα της παραγγελίας.
 • declined – Η πληρωμή απορρίφθηκε.
 • other – Αιτία που δεν υπάρχει στην λίστα.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Cancelled At (Ακυρώθηκε την)Η ημερομηνία και η ώρα (πρότυπο ISO 8601) που ακυρώθηκε η παραγγελία.
Closed At (Έκλεισε την)Η ημερομηνία και η ώρα (πρότυπο ISO 8601) που έκλεισε η παραγγελία.
Tags (Ετικέτες)Μια συμβολοσειρά-που διαχωρίζεται με κόμμα- για ετικέτες οι οποίες χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα και αναζήτηση. Κάθε ετικέτα που διαχωρίζεται με κόμμα μπορεί να έχει μέχρι και 255 χαρακτήρες. Για παράδειγμα, "Reviewed, Packed, Delivered".
Note (Σημείωση)Μια προαιρετική σημείωση που επισυνάπτεται στην παραγγελία. Αυτή τη σημείωση μπορεί να την δει ο πελάτης. Για παράδειγμα,   An optional note attached to the order. This note can be viewed by the customer. For example, "Ο πελάτης άλλαξε γνώμη."
Phone (Τηλέφωνο)Ο μοναδικός αριθμός τηλεφώνου (πρότυπο E.164) του πελάτη. Μπορεί να εισαχθεί ένας αριθμός τηλεφώνου χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα, αλλά κάθε πρότυπο πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αριθμό τον οποίο μπορεί να καλέσει κάποιος από οπουδήποτε στον κόσμο. Τα ακόλουθα πρότυπα είναι όλα έγκυρα:

6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212

Referring Site (Ιστοσελίδα παραπομπής)Η ιστοσελίδα στην οποία ο πελάτης έκανε κλικ σε σύνδεσμο και τον οδήγησε στο κατάστημά σας. Για παράδειγμα, "http://www.anexample.com"
Processed At (Τέθηκε σε επεξεργασία την)Η ημερομηνία και η ώρα (πρότυπο ISO 8601) που δημιουργήθηκε αρχικά η παραγγελία στην άλλη πλατφόρμα. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στην διαχείριση Shopify και είναι η ημερομηνία που χρησιμοποιείται στις αναφορές πωλήσεων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η ημερομηνία και η ώρα που εισάγεται η παραγγελία.

Για τιμές που επηρεάζουν τα αναλυτικά στοιχεία για τα οικονομικά και τις πληρωμές, ανατρέξτε στο Transaction Processed At.

Source name (Όνομα πηγής)Πού δημιουργήθηκε η παραγγελία (για παράδειγμα, το όνομα της πλατφόρμας). Αυτή η τιμή δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία μετά την εισαγωγή. Για παράδειγμα, Transporter.
Total weight (Συνολικό βάρος)Το άθροισμα του βάρους όλων των στοιχείων γραμμής (μορφοποιημένο σε ακέραιο αριθμό) σε γραμμάρια. Για παράδειγμα, 11.
Total Tax (Συνολικός φόρος)Το άθροισμα όλων των φόρων (Αξία φόρου 1, …, Τέλος αποστολής 1) που εφαρμόστηκαν στην παραγγελία (πρέπει να είναι θετικός αριθμός). Αυτή η στήλη απαιτείται όταν χρεώνεται οποιοσδήποτε φόρος ως μέρος της παραγγελίας (για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια τιμή στην στήλη Tax Price 1). Αν δεν συμπεριλάβετε μια τιμή σε αυτή την στήλη, τότε στη συνολική αξία της παραγγελίας σας δεν θα συμπεριληφθεί καμιά χρέωση φόρου.
Shipping Company (Εταιρεία αποστολής)Το όνομα της επιχείρησης, αν υπάρχει, που σχετίζεται με τη διεύθυνση αποστολής.
Shipping Name (Όνομα αποστολής)Το πλήρες όνομα του ατόμου που σχετίζεται με την διεύθυνση αποστολής. Μια διεύθυνση πρέπει να έχει ένα όνομα που να σχετίζεται με αυτήν. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το Shipping Name ή χρησιμοποιώντας το Shipping First Name και το Shipping Last Name.
Shipping Phone (Τηλέφωνο αποστολής)Ο αριθμός τηλεφώνου (πρότυπο E.164) που σχετίζεται με τη διεύθυνση αποστολής. Ένας αριθμός τηλεφώνου μπορεί να εισαχθεί χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα, αλλά κάθε πρότυπο πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αριθμό τον οποίο μπορεί να καλέσει κάποιος από οπουδήποτε στον κόσμο. Τα ακόλουθα πρότυπα είναι όλα έγκυρα:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name (Μικρό όνομα αποστολής)Το μικρό όνομα του ατόμου που σχετίζεται με την διεύθυνση αποστολής. Μια διεύθυνση πρέπει να έχει ένα όνομα που να σχετίζεται με αυτήν. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το Shipping First Name και το Shipping Last Nameή χρησιμοποιώντας το Shipping Name.
Shipping Last Name (Επώνυμο αποστολής)Το επώνυμο του ατόμου που σχετίζεται με την διεύθυνση αποστολής. Μια διεύθυνση πρέπει να έχει ένα όνομα που να σχετίζεται με αυτήν. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το Shipping First Name και το Shipping Last Nameή χρησιμοποιώντας το Shipping Name.
Shipping Address1 (Διεύθυνση αποστολής 1)Η πρώτη γραμμή διεύθυνσης. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση. Για παράδειγμα, 150 Elgin St.
Shipping Address2 (Διεύθυνση αποστολής 2)Μια προαιρετική γραμμή διεύθυνσης. Για παράδειγμα, Unit 202.
Shipping City (Πόλη αποστολής)Το όνομα της πόλης της διεύθυνσης αποστολής. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση αποστολής. Για παράδειγμα, Ottawa ή Sydney.
Shipping Province (Επαρχία αποστολής)Το όνομα της περιοχής (όπως η επαρχία, η πολιτεία, η περιφέρεια ή η επικράτεια) που μένει ο πελάτης. Αν συμπεριλάβετε αυτή την στήλη, τότε η στήλη  Shipping Province Code απαιτείται. Για παράδειγμα, Mexico city,  TasmaniaNew South Wales, ή New York.
Shipping Province Code  (Κωδικός επαρχίας αποστολής)Ο κωδικός υποδιαίρεσης που έχει δοθεί (ISO 3166-2) της περιοχής , όπως πολιτεία, επαρχία, περιφέρεια ή επικράτεια στην χώρα. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν καθορίζετε την στήλη Shipping Province.  Ένας κωδικός ISO3116-2 έχει τα ακόλουθα μέρη:
 • κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων – μη συμπεριλαμβάνετε αυτό το μέρος.
 • παύλα (-) που διαχωρίζει τα δύο μέρη του κωδικού – μη συμπεριλαμβάνετε την παύλα.
 • κωδικός υποδιαίρεσης 1 ως 3 χαρακτήρων – συμπεριλάβετε μόνο αυτό το μέρος.
Κωδικός υποδιαίρεσης ISO 3166-2Κωδικός επαρχίας
MX-MEX (Mexico City, Mexico)MEX
NY-US (New York, United States)NY
Ar-B (Buenos Aires, Argentina)B
FR-21 (Côte-d’Or, France)21
Shipping Zip (Κωδικός Zip Αποστολής)Ο κωδικός zip, ή ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης του πελάτη. Για παράδειγμα,K2P 1L490210, ή 110 012.
Shipping Country (Χώρα αποστολής)Το όνομα της χώρας της διεύθυνσης αποστολής. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση. Για παράδειγμα, Canada ή Australia.
Shipping Country Code (Κωδικός χώρας αποστολής)Ο κωδικός δύο γραμμάτων (ISO 3166-1 alpha-2 code) της χώρας της διεύθυνσης του πελάτη. Για παράδειγμα, CA για τον Καναδά και AU για την Αυστραλία. Καθορίστε το Shipping Country code ακόμη και αν έχετε καθορίσει το Shipping Country.
Billing Company (Εταιρεία Χρέωσης)Η εταιρεία του ατόμου που σχετίζεται με την διεύθυνση χρέωσης.
Billing Name (Όνομα χρέωσης)Το πλήρες όνομα του ατόμου που σχετίζεται με την πληρωμή. Μια διεύθυνση πρέπει να έχει ένα όνομα που να σχετίζεται με αυτήν. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το Billing Name χρησιμοποιώντας το Billing First Name και το Billing Last Name.
Billing Phone (Τηλέφωνο χρέωσης)Ο αριθμός τηλεφώνου (πρότυπο E.164) που σχετίζεται με τη διεύθυνση χρέωσης. Ένας αριθμός τηλεφώνου μπορεί να εισαχθεί χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα, αλλά κάθε πρότυπο πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αριθμό τον οποίο μπορεί να καλέσει κάποιος από οπουδήποτε στον κόσμο. Τα ακόλουθα πρότυπα είναι όλα έγκυρα:

6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212

Billing First Name (Μικρό όνομα χρέωσης)Το μικρό όνομα του ατόμου που σχετίζεται με την μέθοδο πληρωμής. Μια διεύθυνση πρέπει να έχει ένα όνομα που να σχετίζεται με αυτήν. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το BillingFirst Name και το BillingLast Nameή χρησιμοποιώντας το BillingName.
Billing Last Name (Επώνυμο χρέωσης)Το επώνυμο του ατόμου που σχετίζεται με την μέθοδο πληρωμής. Μια διεύθυνση πρέπει να έχει ένα όνομα που να σχετίζεται με αυτήν. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το BillingFirst Name και το BillingLast Nameή χρησιμοποιώντας το BillingName.
Billing Address1 (Διεύθυνση χρέωσης 1)Η πρώτη γραμμή διεύθυνσης της διεύθυνσης χρέωσης. Για παράδειγμα, 150 Elgin St. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση χρέωσης.
Billing Address2 (Διεύθυνση χρέωσης 2)Μια προαιρετική γραμμή διεύθυνσης για την διεύθυνση χρέωσης. Για παράδειγμα, Unit 202.
Billing City  (Πόλη χρέωσης)Το όνομα της πόλης της διεύθυνσης χρέωσης. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση χρέωσης. Για παράδειγμα, OttawaDelhi, και Auckland.
Billing Province (Επαρχία χρέωσης)Το όνομα της περιοχής (όπως η επαρχία, η πολιτεία, η περιφέρεια ή η επικράτεια) που μένει ο πελάτης που χρεώνεται. Αν συμπεριλάβετε αυτή την στήλη, τότε η στήλη  Billing Province Code απαιτείται. Για παράδειγμα, Mexico city, New York, ή Nunavut, και New South Wales.
Billing Province Code (Κωδικός επαρχίας χρέωσης)Ο κωδικός υποδιαίρεσης που έχει δοθεί (ISO 3166-2) της περιοχής , όπως πολιτεία, επαρχία, περιφέρεια ή επικράτεια στην χώρα. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν καθορίζετε την στήλη BillingProvince.  Ένας κωδικός ISO3116-2 έχει τα ακόλουθα μέρη:
 • κωδικός χώρας 2 χαρακτήρων – μη συμπεριλαμβάνετε αυτό το μέρος.
 • παύλα (-) που διαχωρίζει τα δύο μέρη του κωδικού – μη συμπεριλαμβάνετε την παύλα.
 • κωδικός υποδιαίρεσης 1 ως 3 χαρακτήρων – συμπεριλάβετε μόνο αυτό το μέρος.
Κωδικός υποδιαίρεσης ISO 3166-2Κωδικός επαρχίας
MX-MEX (Mexico City, Mexico)MEX
US-NY (New York, United States)NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina)B
FR-21 (Côte-d’Or, France)21
Billing Zip (Κωδικός Zip χρέωσης)Ο κωδικός zip, ή ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης χρέωσης. Για παράδειγμα,K2P 1L4.
Billing Country (Χώρα χρέωσης)Το όνομα της χώρας της διεύθυνσης χρέωσης. Αυτή η στήλη απαιτεί μια διεύθυνση χρέωσης. Για παράδειγμα, CanadaIndia, και Germany.
Billing Country Code (Κωδικός χώρας χρέωσης)Ο κωδικός δύο γραμμάτων (ISO 3166-1 alpha-2 code) της χώρας της διεύθυνσης χρέωσης. Για παράδειγμα, CA για τον Καναδά και AU για την Αυστραλία. Καθορίστε το Billing Country code ακόμη και αν έχετε καθορίσει το Billing Country.
Lineitem name (Όνομα στοιχείου γραμμής)
(Required)
Το όνομα της παραλλαγής του προϊόντος που έχει παραγγελθεί. Για παράδειγμα, Blue shirt. Η στήλη απαιτείται.
Lineitem variant ID (ID στοιχείου γραμμής παραλλαγής)Το αναγνωριστικό ID της παραλλαγής του προϊόντος που έχει παραγγελθεί. Χρησιμοποιήστε αυτή την στήλη για να συνδέσετε το στοιχείο αυτής της παραγγελίας με την παραλλαγή ενός προϊόντος που υπάρχει στο κατάστημά σας. Για παράδειγμα, 7513594. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι το ID σε αυτή τη στήλη ταιριάζει με το ID της παραλλαγής του προϊόντος από το κατάστημά σας, ή αφήστε κενή αυτή την στήλη. Αν η εφαρμογή Transporter δεν μπορέσει να βρει την παραλλαγή του προϊόντος στο κατάστημά σας που ταιριάζει με το ID αυτής της στήλης, τότε η εισαγωγή δεν επηρεάζεται. Το προϊόν θα προστεθεί πάλι στην παραγγελία, αλλά δεν θα ταιριάζει με κάποιο προϊόν για σκοπούς αναλυτικών στοιχείων.
Lineitem quantity (Ποσότητα στοιχείου γραμμής)Ο αριθμός των παραλλαγών του προϊόντος που παραγγέλθηκαν. Αυτή η στήλη δέχεται μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς. Η προεπιλογή είναι το 1. Για παράδειγμα, 3.
Lineitem price  (Αξία στοιχείου γραμμής)
(Required)
Η αξία της παραλλαγής προϊόντος πριν οποιαδήποτε έκπτωση που μπορεί να έχει εφαρμοστεί. Για παράδειγμα 10.50 .25, και 30. Η στήλη απαιτείται.
Lineitem variant title (Τίτλος στοιχείου γραμμής παραλλαγής)Η συγκεκριμένη παραλλαγή προϊόντος. Για παράδειγμα, Small.
Lineitem compare at price (Σύγκριση στην τιμή στοιχείου γραμμής)Μια σύγκριση ή προτεινόμενη τιμή της παραλλαγής του προϊόντος. Για παράδειγμα, 15.
Lineitem sku (SKU στοιχείου γραμμής)Ο αριθμός SKU (stock keeping unit) του στοιχείου (της παραλλαγής του προϊόντος).
Lineitem requires shipping (Στοιχείο γραμμής που απαιτείται η αποστολή)Αν η παραλλαγή προϊόντος χρειάζεται να αποσταλεί. Έγκυρες τιμές:
 • true – απαιτείται η αποστολή του στοιχείου.
 • false – δεν απαιτείται η αποστολή του στοιχείου.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Lineitem taxable (Φορολογητέο στοιχείο γραμμής)Αν η παραλλαγή προϊόντος είναι φορολογητέα. Έγκυρες τιμές:
 • true – το στοιχείο είναι φορολογητέο.
 • false – το στοιχείο δεν είναι φορολογητέο.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Lineitem fulfillment status (Κατάσταση ολοκλήρωσης στοιχείου γραμμής)Η κατάσταση ολοκλήρωσης των μεμονωμένων στοιχείων γραμμής σε μια παραγγελία. Έγκυρες πηγές:
 • fulfilled – Κάθε προϊόν στη γραμμή στοιχείου έχει ολοκληρωθεί.
 • Αφήνοντας κενή την στήλη σημαίνει ότι η κατάσταση του στοιχείου γραμμής δεν είναι ολοκληρωμένη.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Η κατάσταση ολοκλήρωσης των μεμονωμένων στοιχείων γραμμής πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε την κατάσταση της παραγγελίας ως σύνολο. Ανατρέξτε στην κατάσταση ολοκλήρωσης παραγγελίας που θα βρείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Taxes Included (Περιλαμβάνονται φόροι)Αν συμπεριλήφθηκαν οι φόροι στην αρχική παραγγελία. Έγκυρες τιμές:
 • true – Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται οι φόροι στο υποσύνολο. Όταν η τιμή έχει οριστεί ως true, όλοι οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην αξία, συμπεριλαμβανομένου των φόρων των στοιχείων γραμμή και οποιοδήποτε τέλος αποστολής.
 • false – Οι φόροι δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι στο υποσύνολο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Tax 1 Title (Τίτλος Φόρου 1)Το όνομα του πρώτου φόρου που χρεώθηκε. Για παράδειγμα, HST ή VAT.
Tax 1 Price    (Αξία Φόρου 1)Το ποσό (ISO 4217) του φόρου που χρεώθηκε στην γραμμή στοιχείων. Για παράδειγμα, 1.50. Όταν υπάρχει τιμή σε αυτή την στήλη, τότε πρέπει να συμπεριλάβετε και την στήλη Total Tax.
Tax 1 Rate (Συντελεστής Φόρου 1)Ο συντελεστής (δεκαδικός) φόρου που χρεώνεται στις γραμμές στοιχείων. Για παράδειγμα, .07 για έναν φορολογικό συντελεστή 7 τοις εκατό.
Tax 2 Title (Τίτλος Φόρου 2)Το όνομα του δεύτερου φόρου που χρεώθηκε.
Tax 2 Price          (Αξία Φόρου 2)Το ποσό (ISO 4217) του φόρου που χρεώθηκε. Όταν υπάρχει τιμή σε αυτή την στήλη, τότε πρέπει να συμπεριλάβετε και την στήλη Total Tax.
Tax 2 Rate (Συντελεστής Φόρου 2)Ο συντελεστής φόρου που χρεώνεται στις γραμμές στοιχείων.
Tax 3 Title (Τίτλος Φόρου 3)Το όνομα του τρίτου φόρου που χρεώθηκε.
Tax 3 Price    (Αξία Φόρου 3)Το ποσό (ISO 4217) του φόρου που χρεώθηκε. Όταν υπάρχει τιμή σε αυτή την στήλη, τότε πρέπει να συμπεριλάβετε και την στήλη Total Tax.
Tax 3 Rate (Συντελεστής Φόρου 3)Ο συντελεστής φόρου που χρεώνεται στις γραμμές στοιχείων.
Transaction Amount (Ποσό συναλλαγής)Το ποσό (δεκαδικός) χρημάτων για το οποίο ήταν η συναλλαγή. Για παράδειγμα 50.00. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν γίνεται μερική πληρωμή ή μερική επιστροφή χρημάτων.
Transaction Kind (Τύπος συναλλαγής)Ο τύπος της συναλλαγής. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε στήλη συναλλαγής. Έγκυρες τιμές:
 • authorization – Τα χρήματα που ο πελάτης έχει συμφωνήσει να πληρώσει έχουν εγκριθεί, αλλά δεν έχουν δεσμευθεί. Η περίοδος έγκρισης μπορεί να κυμαίνεται ανάμεσα σε 7 και 30 ημέρες (ανάλογα με την υπηρεσία πληρωμών σας) ενώ το κατάστημα περιμένει την πληρωμή για να δεσμεύσει το ποσό.
 • capture – Η μεταφορά χρημάτων που δεσμεύθηκε κατά την έγκριση.
 • sale – Η έγκριση και δέσμευση μιας πληρωμής που πραγματοποιήθηκε σε ένα μόνο βήμα.
 • void – Η ακύρωση μιας εκκρεμούς έγκρισης ή δέσμευσης.
 • refund – Η μερική ή ολική επιστροφή των δεσμευμένων χρημάτων στον πελάτη.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Transaction Status (Κατάσταση συναλλαγής)Η κατάσταση της συναλλαγής. Έγκυρες τιμές:
 • success – Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την πύλη πληρωμής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
 • pending – Η πύλη έχει λάβει τις πληροφορίες συναλλαγής, αλλά απέστειλε μια απάντηση που υποδεικνύει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να την ολοκληρώσει.
 • failure – Η πύλη απέστειλε μια απάντηση ότι η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς (για παράδειγμα, επειδή η κάρτα απορρίφθηκε ή το κατάστημα δεν είχε ρυθμίσει σωστά την πύλη πληρωμής)
 • error – Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας (για παράδειγμα, δεν παραλήφθηκε η απάντηση από την πύλη ή πύλη δεν είχε λάβει το αίτημα).

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Transaction Processed At      (Η συναλλαγή τέθηκε σε επεξεργασία την)Η ημερομηνία και ώρα (πρότυπο ISO 8601) που η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε αρχικά στην άλλη πλατφόρμα. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στην παραγγελία της διαχείρισης του Shopify, και είναι η ημερομηνία που χρησιμοποιείται στις οικονομικές αναφορές. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η ημερομηνία και ο χρόνος που έγινε εισαγωγή της παραγγελίας.

Αν παραλάβατε πληρωμή την ίδια ώρα που δημιουργήθηκε η παραγγελία τότε οι τιμές Transaction Processed At και Processed At πρέπει να είναι ίδιες.

Transaction Gateway (Πύλη συναλλαγής)Το όνομα της πύλης μέσω της οποίας εκδόθηκε η συναλλαγή. The name of the gateway the transaction was issued through. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα πυλών από την σελίδα Πύλες πληρωμών του Shopify.
Transaction Location ID (ID τοποθεσίας συναλλαγής)Το αναγνωριστικό της τοποθεσίας που έγινε η συναλλαγή. Αυτό το ID πρέπει να ταιριάζει με ένα ID τοποθεσίας που έχει οριστεί στο κατάστημά σας. Οι τιμές που δεν ταιριάζουν με το ID της τοποθεσίας συναλλαγής στο κατάστημά σας δεν εισάγονται.
Transaction Source Name (Όνομα πηγής συναλλαγής)Η προέλευση της συναλλαγής. Παράδειγμα τιμών: webposiphone, και android.
Shipping Line Code            (Κωδικός γραμμής αποστολής)Μια αναφορά στην μέθοδο αποστολής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η Shipping line title.
Shipping Line Price                (Αξία της γραμμής αποστολής)Η αξία της μεθόδου αποστολής. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνεται η στήλη Shipping line title.
Shipping Line Source (Πηγή γραμμής αποστολής)Η προέλευση της αποστολής.
Shipping Line Title (Τίτλος γραμμής αποστολής)Ο τίτλος της μεθόδου αποστολής. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνεται η στήλη Shipping line price.
Shipping Line Carrier Identifier (Αναγνωριστικό μεταφορέα γραμμής αποστολής)Το αναγνωριστικό της υπηρεσίας μεταφοράς που παρείχε το κόστος αποστολής. Συνήθως, χρειάζεται μια τιμή όταν χρησιμοποιείται μια τρίτη υπηρεσία μεταφοράς.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID (ID της υπηρεσίας ολοκλήρωσης της γραμμής αποστολής)Το αναγνωριστικό της υπηρεσίας ολοκλήρωσης της μεθόδου αποστολής. Συνήθως, χρειάζεται μια τιμή όταν η μέθοδος αποστολής απαιτεί επεξεργασία από μια τρίτη υπηρεσία ολοκλήρωσης.
Shipping Tax 1 Title (Τίτλος Φόρου αποστολής 1)Το όνομα του φόρου που χρεώθηκε στο στοιχείο της γραμμής αποστολής. Για παράδειγμα, HST.
Shipping Tax 1 Rate (Συντελεστής Φόρου αποστολής 1)Ο συντελεστής του φόρου (δεκαδικός αριθμός) που χρεώθηκε στο στοιχείο της γραμμής αποστολής. Για παράδειγμα, 0.15 για ένα 15% (τοις εκατό) συντελεστή φόρου αποστολής.
Shipping Tax Price (Αξία Φόρου αποστολής)Το ποσό (πρότυπο ISO 4217) του φόρου που χρεώθηκε στο στοιχείο της γραμμής αποστολής. Όταν υπάρχει μια τιμή σε αυτή την στήλη, τότε πρέπει να συμπεριλάβετε και την στήλη Total Tax. Για παράδειγμα, 1.50.
Discount Code (Κωδικός έκπτωσης)Ο κωδικός έκπτωσης. Αν συμπεριλάβετε την στήλη Discount type, τότε αυτή η στήλη απαιτείται.
Discount Amount (Ποσό έκπτωσης)Η αξία στο νόμισμα του καταστήματος της έκπτωσης που αφαιρέθηκε από την παραγγελία. Αν συμπεριλάβετε την στήλη Discount type, τότε αυτή η στήλη απαιτείται.

Βεβαιωθείτε ότι η τιμή που εισαγάγατε ταιριάζει με το Discount type. Αν το τύπος είναι percentage, τότε εισάγετε την ποσοστιαία αξία της έκπτωσης. Αν ο τύπος είναι fixed_amount, τότε εισάγετε ολόκληρη την αξία της έκπτωσης.

Discount Type (Τύπος έκπτωσης)Ο τύπος της έκπτωσης. Έγκυρες τιμές:
 • fixed_amount – Ο κωδικός έκπτωσης ήταν για συγκεκριμένο ποσό. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
 • percentage – Ο κωδικός έκπτωσης ήταν για ένα ποσοστό.
 • shipping – Η έκπτωση ήταν προσφορά για δωρεάν αποστολή, εφόσον το κόστος αποστολής ήταν μικρότερο από την αξία που ορίστηκε στο amount. Για παράδειγμα, αν το Discount amount είναι 30 και το κόστος αποστολής είναι $30, τότε η έκπτωση είναι  $30. Αν το Discount amount είναι 30 και το κόστος αποστολής είναι $100, τότε δεν υπάρχει έκπτωση.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Οι εκπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στην παραγγελία. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Εισαγωγή εκπτώσεων.

Metafield Namespace (Χώρος ονόματος meta-πεδίου)Ένας χώρος για ένα σύνολο meta-πεδίων. Για να εισάγετε meta-πεδία, πρέπει να συμπεριλάβετε τιμές και στις 4 στήλες meta-πεδίων (Metafield NamespaceMetafield KeyMetafield Value, και Metafield Value Type). Πρέπει να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο χώρο ονόματος για τα meta-πεδία σας για να τον διακρίνετε από τους χώρους ονομάτων που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές και το Shopify (συμπεριλαμβανομένου της προεπιλογής global). Μέγιστο μήκος: 20 χαρακτήρες.
Metafield Key (Κλειδί meta-πεδίού)Το όνομα του meta-πεδίου. Μέγιστο μήκος: 30 χαρακτήρες. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται και άλλες στήλες meta-πεδίων.
Metafield Value (Τιμή meta-πεδίου)Οι πληροφορίες που θα αποθηκευτούν ως meta-δεδομένα. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται άλλες στήλες meta-πεδίων.
Metafield Value Type (Τύπος τιμής meta-πεδίου)Ο τύπος πληροφορίας του meta-πεδίου. Έγκυρες τιμές:
 • string (συμβολοσειρά)
 • integer (ακέραιος)
 • json_string(συμβολοσειρά json)

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται άλλες στήλες meta-πεδίων.

 

 

Όνομα αρχείου

Το όνομα του δικού σας CSV αρχείου πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη λέξη order (παραγγελία – δηλαδή το όνομα του τύπου αντικειμένου που περιέχει). Για παράδειγμα, myorders.csv. Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή UTF-8.

 

 

Διευθύνσεις

Η διεύθυνση αποστολής σε μια παραγγελία γίνεται η προεπιλεγμένη διεύθυνση του πελάτη. Όταν εισάγετε μια παραγγελία που έχει έναν πελάτη που σχετίζεται με αυτή, η εφαρμογή Transporter ελέγχει για τον πελάτη στο Shopify κατάστημά σας:

 • Αν η εφαρμογή Transporter εντοπίσει τον πελάτη, τότε η παραγγελία σχετίζεται με τον πελάτη και η διεύθυνση αποστολής στην παραγγελία ορίζεται ως η προεπιλεγμένη διεύθυνση του πελάτη.
 • Αν η εφαρμογή Transporter δεν εντοπίσει τον πελάτη, τότε προστίθεται ο πελάτης και η παραγγελία σχετίζεται με αυτόν.

 

 

Πολλαπλές συναλλαγές

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον συναλλαγές σε μια παραγγελία, δημιουργώντας ξεχωριστές σειρές για κάθε συναλλαγή. Το Order name πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε σειρά για να συνδέει τις συναλλαγές με την παραγγελία.

 

 

Κατάσταση ολοκλήρωσης παραγγελίας

Η κατάσταση ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας πρέπει να προσδιορίζεται βάσει της κατάστασης ολοκλήρωσης των στοιχείων γραμμής που συνθέτουν αυτή την παραγγελία:

An order’s fulfillment status should be determined based on the fulfillment status of the line items that make up that order:

 • Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχεία γραμμής, τότε η κατάσταση ολοκλήρωσης παραγγελίας θα πρέπει να μένει κενή ώστε να υποδεικνύει ότι η παραγγελία δεν είναι ολοκληρωμένη.
 • Αν τα στοιχεία γραμμών έχουν οποιοδήποτε συνδυασμό καταστάσεων (fulfilled ή unfulfilled), τότε η κατάσταση ολοκλήρωσης παραγγελίας θα πρέπει να είναι partial.
 • Αν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχεία γραμμής, τότε η κατάσταση ολοκλήρωσης παραγγελίας θα πρέπει να είναι fulfilled.

 

 

Εισαγωγή εκπτώσεων

Εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε επίπεδο παραγγελίας και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στην παραγγελία. Αν έχετε μια παραγγελία που εφαρμόζεται έκπτωση σε συγκεκριμένα στοιχεία, τότε προσδιορίστε το συνολικό ποσό έκπτωσης και εφαρμόστε το σε όλη την παραγγελία. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αναφορές πωλήσεων είναι ακριβείς.

 

 

Μάθετε περισσότερα

4 σχόλια στο “Στήλες Παραγγελίας σε CSV αρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *