Στήλες Προϊόντος σε CSV αρχείο

Πως να επεξεργαστώ τις στήλες προϊόντων σε CSV αρχείο στο Shopify;

Περιγραφή των στηλών του CSV αρχείου προϊόντος.

 

Shopify Plus: Η εφαρμογή Transporter είναι διαθέσιμη στο Κατάστημα εφαρμογών Shopify μόνο για εμπόρους που είναι στο πρόγραμμα Shopify Plus.

 

Για να εισαγάγετε προϊόντα στο Shopify χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transporter, χρειάζεστε ένα CSV αρχείο που να περιέχει μόνο αυτό τον τύπο εγγραφών.

 

Δείγμα CSV αρχείου

Κατεβάστε το δείγμα CSV αρχείου προϊόντος: products.csv.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Transporter command-line για να δημιουργήσετε αυτό το CSV αρχείο, ή μπορείτε να ακολουθήσετε το πρότυπο που περιγράφεται παρακάτω για να το δημιουργήσετε μόνοι σας.

 

 

Περιγραφή στηλών

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις κεφαλίδες στηλών για το CSV αρχείο:

ΣτήληΠεριγραφή
Handle

(απαιτείται)

Το μοναδικό αναγνωριστικό για το προϊόν. Καθορίστε μια αναγνώσιμη συμβολοσειρά χωρίς κενά. Συνήθως, το handle είναι ο τίτλος του προϊόντος με πεζά γράμματα με καθόλου κενά και ειδικούς χαρακτήρες, που αντικαθίστανται με παύλες (-). Για παράδειγμα, titan-t-shirt). Το handle εμφανίζεται στην διεύθυνση URL για τη σελίδα προϊόντος στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα (για  παράδειγμα, https://titan.plus/products/titan-t-shirt?ref=bigdrop). Αυτή η στήλη απαιτείται.
Title          (Τίτλος)

(απαιτείται)

Το όνομα του προϊόντος. Για παράδειγμα, Titan t-shirt. Αυτή η στήλη απαιτείται.
Body          (Σώμα)Μια περιγραφή του προϊόντος. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε μορφή HTML σε αυτή την περιγραφή. Για παράδειγμα, "You'll be sure to turn heads in this t-shirt made of 100% cotton".
Vendor (Προμηθευτής)Το όνομα του προμηθευτή του προϊόντος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το όνομα του καταστήματός σας. Για παράδειγμα, Titan Incorporated.
Type          (Τύπος)Ένας τύπος προϊόντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϋπόθεση για μια αυτοματοποιημένη συλλογή ή για να βοηθήσει στο φιλτράρισμα των προϊόντων στη διαχείριση του Shopify. Κάθε προϊόν μπορεί να έχει μόνο έναν τύπο προϊόντος.
Tags      (Ετικέτες)Μια συμβολοσειρά-που διαχωρίζεται με κόμμα- για ετικέτες οι οποίες χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα και αναζήτηση. Κάθε ετικέτα που διαχωρίζεται με κόμμα μπορεί να έχει μέχρι και 255 χαρακτήρες. Για παράδειγμα, Emotive, Flash Memory, MP3, Music. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι "".
Template Suffix      (Επίθημα προτύπων)Το επίθημα του πρότυπου Liquid που θα χρησιμοποιήσει η βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος για να προβάλει το προϊόν και τις παραλλαγές του. Το προεπιλεγμένο πρότυπο ονομάζεται product.liquid, χωρίς καθόλου επίθημα. Για να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο, αφήστε κενή την στήλη. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρότυπο, εισάγετε το όνομα του επιθήματος του προτύπου. Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο που ονομάζεται product.mysuffix.liquid, τότε εισαγάγετε mysuffix.
Published Scope (Δημοσιευμένο σε πεδίο δράσης)Υποδεικνύει αν το προϊόν είναι διαθέσιμο στο κανάλι πώλησης Shopify POS (point of sale). Έγκυρες τιμές:
 • web – το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στο Shopify POS κανάλι.
 • global – το προϊόν είναι διαθέσιμο στο Shopify POS κανάλι. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Published (Δημοσιευμένο)Αν το προϊόν είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Έγκυρες τιμές:
 • true – το προϊόν είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • false – το προϊόν είναι δεν διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα (αν αυτή η στήλη οριστεί ως false, τότε μην καθορίσετε τιμή στο Δημοσιεύθηκε την.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Published At (Δημοσιεύθηκε την)Η ημέρα και η ώρα (πρότυπο ISO 8601) που το προϊόν έγινε διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για παράδειγμα, 2007-12-31T19:00:00-05:00. Μην καθορίσετε τιμή σε αυτή την στήλη όταν το Published έχει οριστεί ως false.
Option1 Name (Επιλογή1 Ονόματος)Το προσαρμοσμένο όνομα -με βάση την ιδιότητα- του προϊόντος. Για παράδειγμα, ΜέγεθοςΧρώμα, και Υλικό. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.
Option1 Value (Επιλογή1 Τιμής)Η τιμή της προσαρμοσμένης επιλογής του προϊόντος. Για παράδειγμα,μικρόκόκκινο, και μάλλινο.
Option2 Name (Επιλογή2 Ονόματος)Το προσαρμοσμένο όνομα -με βάση την ιδιότητα- του προϊόντος όπως ΜέγεθοςΧρώμα, και Υλικό. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.
Option2 Value (Επιλογή2 Τιμής)Η τιμή της προσαρμοσμένης επιλογής του προϊόντος.
Option3 Name (Επιλογή3 Ονόματος)Το προσαρμοσμένο όνομα -με βάση την ιδιότητα- του προϊόντος όπως ΜέγεθοςΧρώμα, και Υλικό. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.
Option3 Value (Επιλογή3 Τιμής)Η τιμή της προσαρμοσμένης επιλογής του προϊόντος.
Variant SKU (SKU παραλλαγής)Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για παραλλαγή κάποιου προϊόντος στο κατάστημά σας. Αν το κατάστημά σας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία ολοκλήρωσης (δηλαδή, Variant Fulfillment Service συμπεριλαμβάνεται), τότε απαιτείται αυτή η στήλη. Για παράδειγμα, IPOD2008PINK.
Metafields Global Title Tag            (Ετικέτα Παγκόσμιου Τίτλου meta-πεδίων)Το όνομα της παραλλαγής του προϊόντος για σκοπούς (SEO), που χρησιμοποιείται για το όνομα που θα εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης. Αν δεν δώσετε μια τιμή, τότε από προεπιλογή χρησιμοποιείται η τιμή στην στήλη Title.

Η τιμή της Metafields Global Title Tag εμφανίζεται στην ετικέτα του meta-τίτλου () στον κωδικό της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Αν το προϊόν έχει παραλλαγές, τότε εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με αυτές σε αυτόν τον τίτλο αφού δεν υπάρχει ξεχωριστή meta-ετικέτα για παραλλαγή. Αν χρειαστεί να αλλάξετε αυτή την τιμή αργότερα, τότε μπορείτε να το κάνετε στην σελίδα του προϊόντος. Ανατρέξτε στην Προσθήκη λέξεων-κλειδιών για SEO στο Shopify κατάστημά σας για περισσότερες πληροφορίες. Μέγιστο: 70 χαρακτήρες.

Metafields Global Description Tag                (Ετικέτα Παγκόσμιας Περιγραφής meta-πεδίων)Η περιγραφή της παραλλαγής προϊόντος για σκοπούς SEO, χρησιμοποιείται για την περιγραφή που θα εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης. Αν δεν δώσετε μια τιμή, τότε από προεπιλογή χρησιμοποιείται η τιμή στην στήλη Body.

Η τιμή της Metafields Global Description Tag χρησιμοποιείται στην meta-περιγραφή ετικέτα () στον κωδικό της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Αν το προϊόν έχει παραλλαγές, τότε συμπεριλάβετε πληροφορίες για αυτές σε αυτή την περιγραφή αφού δεν υπάρχει ξεχωριστή meta-ετικέτα για παραλλαγή. Αν χρειαστεί να αλλάξετε την τιμή αργότερα, μπορείτε να το κάνετε από τη σελίδα του προϊόντος στην διαχείριση Shopify. Ανατρέξτε στην Προσθήκη λέξεων-κλειδιών για SEO στο Shopify κατάστημά σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Μέγιστο: 320 χαρακτήρες.

Metafield Namespace (Χώρος ονόματος meta-πεδίου)Ένας χώρος για ένα σύνολο meta-πεδίων. Για να εισάγετε meta-πεδία, πρέπει να συμπεριλάβετε τιμές και στις 4 στήλες meta-πεδίων (Metafield NamespaceMetafield KeyMetafield Value, και Metafield Value Type). Πρέπει να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο χώρο ονόματος για τα meta-πεδία σας για να τον διακρίνετε από τους χώρους ονομάτων που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές και το Shopify (συμπεριλαμβανομένου της προεπιλογής global). Μέγιστο μήκος: 20 χαρακτήρες.
Metafield Key (Κλειδί meta-πεδίου)Το όνομα του meta-πεδίου. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται και άλλες στήλες meta-πεδίων. Μέγιστο μήκος: 30 χαρακτήρες.
Metafield Value            (Τιμή meta-πεδίου)Οι πληροφορίες που θα αποθηκευτούν ως meta-δεδομένα. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται άλλες στήλες meta-πεδίων.
Metafield Value Type (Τύπος τιμής meta-πεδίου)Ο τύπος πληροφορίας του meta-πεδίου. Έγκυρες τιμές:
 • string (συμβολοσειρά)
 • integer (ακέραιος)
 • json_string(συμβολοσειρά json)

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Αυτή η στήλη απαιτείται όταν συμπεριλαμβάνονται άλλες στήλες meta-πεδίων.

Variant Grams (Παραλλαγή  σε γραμμάρια)Πόσο ζυγίζει η παραλλαγή προϊόντος σε γραμμάρια. Αν αφήσετε αυτή τη στήλη κενή, τότε από προεπιλογή η τιμή έχει οριστεί σε 0. Μη συμπεριλάβετε τη μονάδα βάρους (g) στην τιμή. Για οποιεσδήποτε μετρήσεις βάρους εκτός γραμμαρίων, χρησιμοποιείστε τη στήλη Variant Weight. Μην χρησιμοποιήσετε τη στήλη Variant Weight Unit με αυτή τη στήλη.
Variant Inventory Tracker (Παρακολούθηση αποθέματος παραλλαγής)Περιγράφει πώς παρακολουθείται το απόθεμα για μια παραλλαγή προϊόντος. Έγκυρες τιμές:
 • Shopify – Οι αλλαγές στην ποσότητα του αποθέματος παρακολουθούνται από το Shopify.
 • fulfillment-service-handle – Οι αλλαγές στην ποσότητα του αποθέματος παρακολουθούνται εκτός Shopify, από μια υπηρεσία ολοκλήρωσης παραγγελίας. Η τιμή στην στήλη αυτή πρέπει να συμφωνεί με την στήλη Variant Fulfillment Service.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Variant Inventory Qty (Ποσότητα αποθέματος παραλλαγής)Η ποσότητα (θετικός ακέραιος) του προϊόντος που είναι διαθέσιμη για πώληση. Για παράδειγμα, 5. Η προεπιλογή είναι 0. Αν αφήσετε αυτή τη στήλη κενή, τότε η τιμή της έχει οριστεί 0. Αν το απόθεμά σας δεν παρακολουθείται από το Shopify (δηλαδή η στήλη Variant Inventory Tracker έχει οριστεί false), τότε αφήστε αυτή τη στήλη κενή. Η ποσότητα του αποθέματος θα εφαρμοστεί στην προεπιλεγμένη τοποθεσία του καταστήματος. Για πληροφορίες στην αλλαγή ποσοτήτων του αποθέματος σε διαφορετικές τοποθεσίες, δείτε στο Εξάγοντας ή εισάγοντας απόθεμα με CSV αρχείο.
Variant Inventory Policy  (Πολιτική αποθέματος παραλλαγής)Αν μπορούν οι πελάτες να πραγματοποιήσουν παραγγελία για την παραλλαγή του προϊόντος όταν δεν είναι διαθέσιμη. Έγκυρες τιμές:
 • deny – Οι πελάτες δεν μπορούν να παραγγείλουν την παραλλαγή του προϊόντος όταν αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
 • continue – Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν την παραλλαγή του προϊόντος όταν αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Variant Inventory Cost  (Κόστος αποθέματος παραλλαγής)Ένα αρχείο για το κόστος της παραλλαγής προϊόντος.
Variant Fulfillment Service (Υπηρεσία ολοκλήρωσης παραγγελίας παραλλαγής)Η υπηρεσία ολοκλήρωσης της παραγγελίας της παραλλαγής προϊόντος. Έγκυρες τιμές:
 • manual – Ολοκληρώνετε τις παραγγελίες για τις παραλλαγές προϊόντων χειροκίνητα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή. Αν αφήσετε κενή αυτή την στήλη, τότε εκχωρείται αυτή η τιμή από την προεπιλογή.
 • handle of the fulfillment service – Μια υπηρεσία ολοκλήρωσης ολοκληρώνει τις παραγγελίες για τις παραλλαγές προϊόντος. Αν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία ολοκλήρωσης, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβετε και την στήλη Variant SKU.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Variant Price (Τιμή παραλλαγής)Η τιμή της παραλλαγής προϊόντος.
Variant Compare At Price            (Σύγκριση στην τιμή της παραλλαγής)Μια σύγκριση ή προτεινόμενη τιμή στην παραλλαγή προϊόντος.
Variant Requires Shipping (Παραλλαγή που απαιτείται η αποστολή)Αν η παραλλαγή χρειάζεται να αποσταλεί. Έγκυρες τιμές:
 • true – ο πελάτης πρέπει να δώσει μια διεύθυνση όταν παραγγέλνει την παραλλαγή αυτού του προϊόντος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
 • false – η διεύθυνση πελάτη είναι προαιρετική.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Variant Taxable (Φορολογητέα παραλλαγή)Αν χρεώνεται φόρος όταν πωλείται η παραλλαγή προϊόντος. Έγκυρες τιμές:
 • true – χρεώνεται φόρος. Αυτή είναι η προεπιλογή.
 • false – δεν χρεώνονται φόροι.

Οι τιμές έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Variant Barcode (Barcode παραλλαγής)Το barcode, ο UPC, ή ο αριθμός ISBN για την παραλλαγή του προϊόντος.
Image Attachment (Συνημμένη εικόνα)Μια Base64 κωδικοποιημένη εικόνα.
Image Src    (Πηγή εικόνας)Η URL διεύθυνση την εικόνα του προϊόντος (για παράδειγμα,  http://titan.plus/images/product-image.png). Οι non-HTTP URL  δεν υποστηρίζονται. Η εφαρμογή Transporter θα κατεβάσει τις εικόνες κατά τη διάρκεια της εισαγωγής και θα τις μεταφορτώσει στο κατάστημά σας. Οι εικόνες μπορούν να είναι σε .png, .gif ή .jpg μορφή. Αφού οι εικόνες μεταφορτωθούν, το όνομα αρχείου τους δεν μπορεί να αλλάξει. Αν έχετε εικόνες για συγκεκριμένες παραλλαγές, τότε προσθέστε τις στην στήλη Variant Image.

Για να μεταφορτώσετε πολλές εικόνες για ένα μόνο προϊόν, δημιουργήστε μια νέα σειρά για κάθε εικόνα. Σε κάθε σειρά, εισαγάγετε το handle του προϊόντος στην στήλη Handle και τη διεύθυνση URL της εικόνας σε αυτή την στήλη. Για να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για αυτή την εικόνα (για παράδειγμα, τη θέση της), εισαγάγετε την πληροφορία στην στήλη της σχετικής εικόνας.

Image Position (Θέση εικόνας)Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την σειρά κατάταξης που θέλετε να εμφανίζεται η εικόνα στη σελίδα του προϊόντος στη βιτρίνα σας. Για παράδειγμα, εισαγάγετε το 1 αν θέλετε η εικόνα να εμφανίζεται πρώτη για αυτό το προϊόν.
Image Alt Text (Εναλλακτικό κείμενο εικόνας)Το εναλλακτικό κείμενο που περιγράφει εν συντομία την εικόνα. Αν μια εικόνα δεν μπορεί να φορτωθεί για κάποιον λόγο, τότε το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται αντί αυτής. Επίσης, το εναλλακτικό κείμενο χρησιμοποιείται από τις μηχανές αναζήτησης για SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης) και από υποστηρικτικές τεχνολογίες για την περιγραφή μιας εικόνας σε έναν πελάτη με προβλήματα όρασης. Μέγιστο: 512 χαρακτήρες.
Variant Image (Εικόνα παραλλαγής)Η διεύθυνση URL της εικόνας της παραλλαγής προϊόντος. Σε μια σειρά από τις παραλλαγές προϊόντος, εισαγάγετε την διεύθυνση URL της εικόνας της παραλλαγής προϊόντος σε αυτή την στήλη. Η παραλλαγή προϊόντος μπορεί να έχει μόνο μια εικόνα.
Variant Weight (Βάρος παραλλαγής)Πόσο ζυγίζει η παραλλαγή του προϊόντος. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη στήλη με τη στήλη Variant Grams. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0. Μη συμπεριλάβετε τη μονάδα βάρους στην τιμή. Χρησιμοποιήστε τη στήλη Variant Weight Unit για να καθορίσετε την μονάδα βάρους. Για παράδειγμα, αν το προϊόν ζυγίζει 100 λίβρες (lb) και η στήλη Variant Weight Unit έχει οριστεί σε lb, τότε εισαγάγετε 100 σε αυτή την στήλη.
Variant Weight Unit          (Μονάδα βάρους παραλλαγής)Η μονάδα μέτρησης που εφαρμόζεται στο βάρος της παραλλαγής του προϊόντος στην στήλη Variant Weight. Έγκυρες τιμές είναι τα: g, kg, oz, και lb. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης του καταστήματός σας. Μην χρησιμοποιήσετε την στήλη Variant Weight Unit με τη στήλη Variant Grams.
Variant Tax Code        (Κωδικός φόρου παραλλαγής)Ο κωδικός φορολόγησης Avalara για το προϊόν. Αυτή η παράμετρος εφαρμόζεται μόνο σε καταστήματα που έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Avalara AvaTax. Για παράδειγμα, ο κωδικός φόρου για τα φυσικά προϊόντα είναι P000000.

 

 

Όνομα αρχείου

Το όνομα του δικού σας CSV αρχείου πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη λέξη product (προϊόν – δηλαδή το όνομα του τύπου αντικειμένου που περιέχει). Για παράδειγμα, myproducts.csv. Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή UTF-8.

 

 

Πολλαπλές παραλλαγές προϊόντος

Αν έχετε περισσότερες από μία παραλλαγές, τότε χρειάζεται να δημιουργήσετε μια σειρά για κάθε παραλλαγή.

Στην σειρά του προϊόντος:

 • Εισαγάγετε το επιλεγμένο όνομα στις στήλες επιλογής ονόματος (για παράδειγμα, εισαγάγετε Color στην στήλη Option1 Name).
 • Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες που εφαρμόζονται γενικά για το προϊόν, όπως HandleTitle, και Type.

Στις σειρές παραλλαγής προϊόντος:

 • Εισαγάγετε το handle του προϊόντος στην στήλη Handle.
 • Μην επαναλαμβάνετε το επιλεγμένο όνομα (για παράδειγμα, Option1 NameOption2 Name) στις σειρές της παραλλαγής του προϊόντος.
 • Εισαγάγετε την επιλεγμένη τιμή στις στήλες επιλογής τιμής (για παράδειγμα, αν εισάγατε Color ως όνομα στην στήλη Option1 Name, τότε στην στήλη Option1 Value μπορείτε να εισαγάγετε τιμές όπως WhiteBlack, ή Blue).

Για παράδειγμα:

Screenshot of a product with multiple variants

 

 

Πολλαπλές εικόνες

Για να μεταφορτώσετε πολλαπλές εικόνες για ένα προϊόν (που δεν διαθέτει παραλλαγές), δημιουργήστε μια σειρά για κάθε εικόνα. Σε κάθε σειρά, εισαγάγετε το handle του προϊόντος στην στήλη Handle και την διεύθυνση URL της εικόνας στην στήλη Image Src. Για να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την εικόνα (για παράδειγμα, την θέση της), εισαγάγετε την πληροφορία στη σχετική στήλη (για παράδειγμα, μέσα στην στήλη Image Position).

Για να μεταφορτώσετε εικόνες για ένα προϊόν που διαθέτει παραλλαγές, δημιουργήστε μια σειρά για κάθε παραλλαγή προϊόντος. Σε κάθε σειρά παραλλαγής προϊόντος, εισαγάγετε το handle του προϊόντος στην στήλη Handle και την διεύθυνση URL της εικόνας της παραλλαγής προϊόντος στην στήλη  Variant Image. Μπορείτε να εισαγάγετε μόνο μια εικόνα για κάθε παραλλαγή προϊόντος.

Για παράδειγμα:

Screenshot of a product that has multiple images and multiple product variants

 

Πολλαπλά meta-πεδία

Για να εισαγάγετε πολλαπλά πεδία για ένα μόνο προϊόν, δημιουργήστε μια σειρά για κάθε meta-πεδίο. Σε κάθε σειρά, εισαγάγετε το handle του προϊόντος στην στήλη Handle, και δεδομένα meta-πεδίων στις κατάλληλες στήλες. Κάθε νέα γραμμή θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες μόνο στην στήλη Handle και σε όλες τις στήλες meta-πεδίων.

Για παράδειγμα, ο ακόλουθος θα εισαγάγει ένα προϊόν με 3 παραλλαγές. Το προϊόν έχει 2 meta-πεδία που ονομάζονται Surf Shoe Co and Rubber. Κάθε παραλλαγή έχει μόνο ένα meta-πεδίο.

Screenshot of a product that has metafields variants

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε το δείγμα αρχείου CSV ενός προϊόντος με πολλαπλά meta-πεδία για να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

3 σχόλια στο “Στήλες Προϊόντος σε CSV αρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *