Εφαρμογή Transporter

Πως μπορώ να κάνω μετεγκατάσταση το ηλεκτρονικό μου κατάστημα από κάποια άλλη πλατφόρμα στο Shopify Plus με την εφαρμογή Transporter;

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Transporter για να εισάγετε εγγραφές πελατών, προϊόντων και παραγγελιών στο Shopify κατάστημά σας. Αυτή η εφαρμογή δέχεται αρχεία CSV (comma-separated values) για κάθε έναν από αυτούς τους τύπους εγγραφών, τα επεξεργάζεται και μετά τα εισάγει στο Shopify ως αντικείμενα.

 

Shopify Plus: Η εφαρμογή Transporter είναι διαθέσιμη στο Κατάστημα εφαρμογών Shopify μόνο για τους εμπόρους που είναι στο πρόγραμμα Shopify Plus.

 

Η εφαρμογή Transporter είναι μέρος μιας σειράς εργαλείων που διευκολύνουν την μετεγκατάσταση ηλεκτρονικών καταστημάτων από άλλες πλατφόρμες στο Shopify Plus. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Transporter command line που εξάγει και μετατρέπει εγγραφές από μια πλατφόρμα σε μια άλλη μέσα σε CSV αρχεία που υποστηρίζονται από την εφαρμογή Transporter. Οι προγραμματιστές μπορούν να επεξεργαστούν τα αρχεία προέλευσης για αυτό το εργαλείο και να μετατρέψουν δεδομένα από άλλες πλατφόρμες σε αρχεία CSV. Το εργαλείο αυτό είναι ανοιχτού κώδικα Ruby gem, που μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε από το github.com/Shopify/shopify_transporter.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Transporter για να εισάγετε δεδομένα προϊόντων, πελατών και παραγγελιών μέσα στο Shopify. Αυτή η εφαρμογή ανεβάζει αρχεία CSV και είναι διαθέσιμο από το Κατάστημα εφαρμογών του Shopify.

 

Δείγμα αρχείων CSV και περιγραφές

Για να εισάγετε πελάτες, προϊόντα και παραγγελίες μέσα στο Shopify, χρειάζεστε ένα ξεχωριστό CSV αρχείο για κάθε τύπο εγγραφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Transporter command-line για να δημιουργήσετε αυτό το CSV αρχείο, ή μπορείτε να ακολουθήσετε το πρότυπο στο δείγμα αρχείου CSV για να το δημιουργήσετε μόνοι σας.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξαγωγή από την διαχείριση του Shopify ως εισαγωγή για την εφαρμογή Transporter, επειδή το πρότυπο CSV του Transporter υποστηρίζει διαφορετικές στήλες και κάποιες στήλες έχουν διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Το δείγμα αρχείων και οι περιγραφές των υποστηριζόμενων στηλών διατίθενται για κάθε αντικείμενο.

Δείγμα αρχείωνΠεριγραφές στήλης
Products.csvΠεριγραφές Προϊόντος
Customers.csvΠεριγραφές Πελάτη
Orders.csvΠεριγραφές Παραγγελίας

 

 

Κανόνες αρχείων CSV

Αν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Transporter command-line για να δημιουργήσετε CSV αρχεία, τότε τα αρχεία σας συμμορφώνονται ήδη στους ακόλουθους κανόνες:

 • Το όνομα του CSV αρχείου σας χρειάζεται να περιλαμβάνει το όνομα του τύπου του αντικειμένου (προϊόντα, πελάτες, παραγγελίες) που περιέχει. Για παράδειγμα, ένα αρχείο που περιλαμβάνει τις εγγραφές πελάτη, χρειάζεται να έχει το όνομα customers μέσα σε αυτό (για παράδειγμα, mycustomers.csv).
 • Το CSV αρχείο πρέπει να χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση UTF-8 για να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπιθύμητων ειδικών χαρακτήρων στο αρχείο σας. Αν αποθηκεύσετε το αρχείο σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε την κωδικοποίηση UTF-8, τότε τα δεδομένα σας θα καταστραφούν όταν τα ανεβάσετε ως νέο υπολογιστικό φύλλο. Το Shopify δεν μπορεί να ανακτήσει κατεστραμμένα αρχεία εσάς.

Επίσης, είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα CSV αρχεία:

 • Η πρώτη γραμμή στο CSV αρχείο χρειάζεται να περιέχει τα ονόματα των κεφαλίδων στηλών.
 • Η σειρά των στηλών δεν είναι σημαντική, αλλά κάθε σειρά πρέπει να ακολουθεί την ίδια σειρά στηλών.
 • Κάθε στήλη στο αρχείο πρέπει να διαχωριστεί με κόμμα και κάθε σειρά πρέπει να διαχωριστεί με αλλαγή γραμμής.
 • Αν κάποια τιμή περιλαμβάνει ειδικούς χαρακτήρες, όπως το κόμμα (,), εισαγωγικό (‘) ή διπλό εισαγωγικό (“), τότε πρέπει να περικλείσετε ολόκληρη την τιμή με διπλά εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "Unit 8, 150 Elgin Street" (και όχι Unit 8"," 150 Elgin Street). Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε διπλό εισαγωγικό μέσα σε μια τιμή, τότε χρησιμοποιήστε δύο διπλά εισαγωγικά: " ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κανονικά εισαγωγικά αντί των έξυπνων εισαγωγικών (επίσης γνωστά ως “σγουρά εισαγωγικά”)

Αν επεξεργαστείτε τα CSV αρχεία σας ή αν χρησιμοποιείτε άλλη διαδικασία για να δημιουργείτε CSV αρχεία, τότε βεβαιωθείτε ότι αυτά τα αρχεία σας συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την χρήση των CSV αρχείων σας, τότε δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τα υπολογιστικά φύλλα της Google (Google Sheets).

 

Βάλτε σε σειρά τις εισαγωγές

Η σειρά με την οποία εισάγετε τα προϊόντα, τους πελάτες και τις παραγγελίες είναι σημαντική. Πρέπει να τα εισάγετε με την ακόλουθη σειρά:

 1. Προϊόντα
 2. Πελάτες
 3. Παραγγελίες

 

 

Εκτελέστε δοκιμαστικές εισαγωγές

Προτού εισάγετε έναν μεγάλο αριθμό εγγραφών στο Shopify, προσπαθήστε να εισάγετε μερικές εγγραφές. Συχνά, απαιτείται μια επαναληπτική προσέγγιση, όπως αυτή που περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός μικρού αριθμού εγγραφών, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων τους (στην εφαρμογή και στη διαχείριση), η διόρθωση των CSV αρχείων κι έπειτα, η επανεισαγωγή των αντικειμένων. Προτού μπορέσετε να επανεισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο, πρέπει να τα διαγράψετε από το Shopify. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Transporter για να διαγράψετε τα αντικείμενα παρέχοντάς σας ένα CSV αρχείο που παραθέτει τα αντικείμενα που θα διαγραφούν.

 

Ηλεκτρονικά μηνύματα ειδοποίησης

Όταν οι παραγγελίες εισάγονται στο Shopify χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transporter:

 • δεν στέλνονται ειδοποιήσεις στους πελάτες σας.
 • δεν στέλνονται ειδοποιήσεις στην ομάδα σας.

Αυτό δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για νέες παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής. Αν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις του προσωπικού για τις παραγγελίες στη διαχείριση του Shopify.

Βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο Settings > Notifications.
 2. Κάτω από το Staff order notifications, κάντε κλικ στο Disable.

 

Εισάγετε προϊόντα, πελάτες και παραγγελίες

Να θυμάστε να εισάγετε πρώτα τα προϊόντα, μετά τους πελάτες και τέλος τις παραγγελίες.

Βήματα:

 1. Στην εφαρμογή Transporter, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Upload file για το Action.
 2. Εισάγετε το CSV αρχείο.

Όταν το αρχείο σας έχει μεταφορτωθεί, η εφαρμογή ξεκινάει να εισάγει τα αντικείμενά σας.

 

Διαγραφή δοκιμαστικών προϊόντων, πελατών και παραγγελιών

Μπορείτε να διαγράψετε μαζικά προϊόντα, πελάτες και παραγγελίες από το Shopify κατάστημά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transporter. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο CSV αρχείο που χρησιμοποιήσατε για να εισάγετε τα αντικείμενα, αλλά αυτό το CSV αρχείο χρειάζεται μόνο την στήλη που περιέχει το μοναδικό κλειδί του αντικειμένου:

Τύπος αντικειμένουΑπαιτούμενες στήλες μοναδικών κλειδιών
Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών παραλλαγών του προϊόντος)Handle
ΠελάτεςEmail ή Αριθμός Τηλεφώνου
ΠαραγγελίεςΌνομα

Η εφαρμογή Transporter μπορεί να διαγράψει μόνο αντικείμενα, όχι μέρος των αντικειμένων. Για παράδειγμα, μπορεί να διαγράψει προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών παραλλαγών του), αλλά δεν μπορεί να διαγράψει μεμονωμένες παραλλαγές.

Βήματα:

 1. Επιλέξτε Delete records from Shopify από το Actions του αναπτυσσόμενου μενού.
 2. Κάντε κλικ στο Upload file και εισάγετε το CSV αρχείο.

Όταν το αρχείο σας έχει μεταφορτωθεί, η εφαρμογή Transporter ξεκινάει να διαγράφει τα αντικείμενά σας.

 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

7 σχόλια στο “Εφαρμογή Transporter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *